"Ne", la hispanoj afable respondas en iu baza turista germana kaj gestas. Malheliĝas la vizaĝoj de la germanoj. Grumblante pri malafablaj fremduloj ili foriras al alia angulo, fine trovas ion ĉe rondeto de germanaj maljunuloj. Fituristoj, fieksteruloj.

Malheliĝas ankaŭ la vizaĝoj de la hispanoj. Fiaj germanoj. Post kiam ili rimarkis, ke ni estas eksterlandanoj, ili ne plu volas sidi apud ni, sed preferas sidi ĉe maljunuloj propralandaj. Nu ja, oni ja scias - germana ksenofobio kontraŭ ĉiuj aliaj.

Kio okazis? Afablaj junuloj germanaj, afablaj junuloj hispanaj - kaj fine tamen nur amaraj sentoj. Nu tute simple: En la germana oni kutime demandas, "ĉu la sidlokoj estas liberaj?" - kaj en tia situacio atendas la afablan respondon "kompreneble jes, bv. eksidi". En la hispana la kutima demando estas, "ĉu la sidlokoj estas okupitaj?" - kaj ĉi-situacie oni atendas la afablan respondon "kompreneble ne, bv. eksidi". Kaj precize tion la afablaj hispanoj respondis, ĉar ili pro la situacio supozis, ke la afablaj germanoj demandus "ĉu okupitaj?" Kaj la afablaj germanoj miskomprenis, ĉar ili ne sciis, ke hispana "ne" egalas al germana "jes" en tiu situacio.

Kompreneble bagatelo nur, sed ĉiam la malsama perspektivo de la mondo erarigas nin, eĉ se ni kondutas tute ĝentile kaj adekvate laŭ niakultura perspektivo lerninta de frua infaneco. Eble vi ŝatas pripensi, ĉu por vi "nature" la sidlokoj estas "liberaj" aŭ ĉu ili estas same "nature" "okupitaj". Eble vi venontfoje simple respondas per iu "please, have a seat" - kaj ĝuos prusan someron per komuna biero sub maljunaj kverkoj sidante ĉe tablo de bonkondutantoj el aliaj vilaĝoj de la mondo.

P.S. La foto el Vikipedio nek montras Berlinan bierĝardenon, nek la bierĝardeno estas plenŝtopita de gastoj. Temas pri foto el la fama Angla Ĝardeno de Munkeno dum trankvila tago. Nu, iom simile estas ĉi-vilaĝe, nur malpli granda kaj kun pli da homoj - kaj memkompreneble kaj neniel disputeble oni trinkas alian specon de biero - sed pri tiu eble venontfoje.