asekur|i: (tr) 【经】保险,投保:~i domon kontraŭ incendio 给房子保火险/ ~i pakaĵon kontraŭ ŝtelo 给行李保失窃险/ ~i sian vivon 给自己保人寿险/ ~i aŭtomobiliston kontraŭ korpodifektiĝoj 给汽车车主或驾驶人投保人身伤害险/ ~i agrokulturiston kontraŭ veterplagoj 给种田人投保天气灾害险〈转〉确保,保证,保障:ŝia sorto tiam ŝajnis jam ~ita: ŝi amis 那时她的命运似乎已经有了保障:她爱上了一个人/ laboro ~as kontraŭ mizero 劳动可以确 保(人们)不受穷困→ certigi, gardi ~a 保险的:privata [ŝtata] ~a kompanio 私人[国 家]保险公司/ ~a agento 保险代理人/ ~a kontrakto 保险合同| ~o 保险(合同):~o de iu kontraŭ ia risko pri repago de kostoj laŭ iu ~sistemo ĉe difinita okazaĵo por la menciita favorato 某人为所提到的受益人按某一保险制度所投的关于在一定的偶发事件受损后赔付费用的 某险种的保险合同/ individua [kolektiva, socia] ~o 个人[集体,社会]保险/ ~o kontraŭ akcidento; akcident-~o 意外伤害保险/ ~o kontraŭ ĝenerala averio 平安险/ ~o kontraŭ incendio [fajro; brul~o; incendi-~o 火灾保险,火险/ ~o kontraŭ invalideco 残废险/ ~o kontraŭ la riskoj de kredito 信贷风险保险/ ~o kontraŭ rompo 破碎险/ ~o kontraŭ senlaboriĝo [senlaboreco] 失业保险/ ~o kontraŭ ŝtelo 防盗保险/ ~o kontraŭ tuta perdo 全 损险/ ~o pri bona alveno(海运)安全到达保险/ ~o pri mara transportado 航运保险/ ~o pri rivera transporto 内河运输保险,河运险/ ~o pri vivo; viv~o 人寿保险,寿险/ averia ~o 海 损保险/ brutara ~o 活畜保险/ deviga ~o 强制保险/ eksportkredita ~o 出口信贷保险/ fikstempa ~o 定期保险/ hajla ~o 冰雹保险/ mallongtempa ~o 短期保险/ mara ~o 海上保 险/ multriska ~o 多险种保险/ partvalora ~o 部分价值保险/ sanitara ~o 健康保险/ solventeca ~o 偿付能力保险/ tutvalora ~o 全值保险/ aer~o 航空保险/ akcident-~o 事故 保险/ akuŝ~o 生育保险/ aŭto~o [aŭtomobil~o] 汽车保险/ glaco~o [vitro~o] 玻璃板保险 / investad-~o 投资保险/ kargo~o 货物保险,船货保险/ labor~o 劳动保险/ maljunec-~o 老年保险/ mar~o 水险/ re~kompanio 再保险公司/ reasekuro 再保险/ viv-~o kaj ~o kontraŭ akcidentoj; persona ~o 人身保险/ ~valoro 保险价值,保值/ sub~o 不足值保险| ~aĵo 保险标的,保险对象| ~ato 被保险人| ~ebla 可保险的| ~isto 保险人,承保人,保 险业者,保险公司| kontraŭ~i〈免〉= re~i | kun~o 共同保险,共保| re~i 再保险,分保| re~o 再保险,分保| sin~o 自保险(单位自设保险基金,给出事故的成员按一定规则给予补偿, 或一群人给自己保险,加入的成员往保险基金里交费,成员出了事故,从基金里按条款赔 偿)

Por peri impreson, kie ĝuste lokigi la ĉinan PIV-on jen la sama kapvorto asekuri el iu vortlisto, pri kiu Ŝekspiro demandus " ĉu vortaro aŭ ne ne vortaro – tiel staras nun la demando" aŭ dirus much ado about nothing – multe da bruo pri nenio:

asekur/i insure, underwrite (eĉ asekuro mankas!)

P.S.: Sur via komputila komputoro devas esti instalita la ĉina skribo, alikaze anstataŭ ĉinaj vortoj vi nur vidas kvadratojn aŭ iujn aliajn strangajn simbolojn. Sed eĉ tiam vi komprenos la detalecon, riĉecon kaj helpemon de tiu nova dika amiko. Ni esperu, ke ĝi baldaŭ aperu. Maldekstre vi vidas la kovrilon de la jam aperinta alidirekta vortaro ĉina-esperanta de sinjoro Wang, pri kiu vi legu pli detale en la blogo de sinjoro Zhang Xuesong. Tie vi ankaŭ trovos la eseon, per kiu sinjoro Wang priskribas lian multjaran laboron super la vortarego: Sub Peza Ŝarĝo, Tintil' Kamela Sonadas Tutan Vojon.