Mi havas katolikan amikinon kun kiu mi, budhisto, ofte parolas pri spiritualeco, nova erao, kompato, amo, mistiko kaj similaj temoj. Iam, kredante ke mi celas ion pli ol bona amikeco, ŝi singardis kaj klarigis ke ŝi ne pretas por amdeklaro (enamiĝdeklaro).

Tra mia kapo neniam pasis la ideo amdeklari al ŝi sed mi trovis oportune ekspliki la kialojn. Unu el ili estis argumento kiu perpleksigis ŝin: mi informis ke unu el la gravaj diferencoj inter ŝi kaj mi estas tiu, ke ŝi estas dikredanto kaj mi ateisto.Ja mi scias ke tio ne nepre estas argumento por amrifuzo sed ĝi estas enkonduko al mia penso:

La diferenco inter budhisto kaj kristano (aŭ alireligiulo) estas litero D.

Kristano kreDas Dion.

Budhisto kreas dion

En tibeta budhismo estas multaj diaspektaj bildoj sed ili estas nur teknika rimedo por psike evolui al kompreno. En ZEN-budhismo eĉ ne estas bildoj, nur medito kaj provokaj demandoj.

Jesuo parolis pri la patro ĉe la fino de la vojo (ĉiele aŭ aliloke).

Gaŭtama budho parolis pri la homo ĉe la vojaĝo (voj-aĝo ?;)