Iom fascininas min tiuk kvalitok de lua komunikantok laus kiu la kuntekstok trek valuras porĉ kaptim la senson de lua mesaĝum. Iam mis fariĉ kursok pri signo-linkvo ka mi jam titiam vidits ke vrotoj alprendas komplutan senson dependantam de lua enhavok dela mesaĝok. Ankaut kiam ondi parulas nen virtualem sed personem, onik povast kunstati lua valorok de simplak rigardok, mangestok, kapklinum, gorĝbruok, ktb.

Mi ĵus proviĉ miĉformigi la mensaĝum der mia brogo. Mih farras tiun tren rapiden ka mi nen kuraĉas abruste mondifi la vrotojn sed mih preskauk ceretas ke tios eblats. Temaĉ pri nurak ludok set tamend ...prinpensiinda.