Pera tots aquells que esteu interessats en l'esperanto en algún grau, us comunico que ja està en marxa NI TRADUKAS, un lloc web que busca ser un referent per a les traduccions del català o el castellà a l'esperanto. Si tens un blog o algún tipus de presència a la xarxa, o altres mitjans públics, i estàs pensant en fer-hi present l'esperanto, fes una visita a NI TRADUKAS. Com a promoció et puc traduir sense cap cost, durant el mes de desembre, un missatge* de benvinguda com els habituals a molts espais web. El teu espai esdevindrà singular i un xic més internacional.

*(fins 10 línies)