Fine de la video: "...unuopaj ni estas nenio, unuiĝintaj ni estas ĉio"

En la jaro 2016, ĝis 5.082 homoj mortis trairante la mediteranean maron por atingi Eŭropon. En 2017 jam 258 pereis. Iu parto el ili celis atingi Hispanion tramare. Pasintjare, la hispana registaro enlokigis 609 homojn el la 17.000 pri kiuj ĝi sin engaĝis. Samtempe, la kataluna registaro aprobis unuanime akcepti 4.500 homojn rifuĝbezonajn. Sed ĝis nun la nombro de homoj alvenintaj al Katalunio estas malpli ol 200.
Evidentas ke la hispana ŝtato, per siaj rasismaj politikoj, iĝis muro. Ni plurfoje aŭdis la ekskuzon kulpigi la neglektemon de la hispana ŝtato pri ĝia devo permesi la alvenon de la homoj kiuj nuntempe troviĝas en provizoraj rifuĝkampoj. Sed, kiu devas esti la respondo de la katalunaj institucioj?
Nepras malobei antaŭ la fizikaj kaj politikaj landlimoj konstruitaj de la hispana ŝtato. Surpreni responson antaŭ la nuna situacio. Se oni fermas landlimojn, Katalunio konstruu pontojn. Ni ne rajtas simple atendí, ni devas firme antaŭenpaŝi por garantii la alvenon de homoj nun blokitaj en kampoj. Ĉiu senaga tago estas perdita oportuno.
Katalunio ekestis ekzemplo pri internaciisma solidareco en Grekio. Centoj da volontuloj pruvis - kaj plu pruvas – ke ni estas solidara kaj akceptema popolo. Nun estas devo de la katalunaj institucioj engaĝiĝi en la iniciatita vojo.
Kaj samtempe, ni devas rigardi nian ĉirkaŭon kaj komenci praktiki tiun solidaron favore al la jam alvenintaj rifuĝantoj. Ni vidis kiel oni enfermas homojn en CIEojn (centroj por enfermigo de eksterlandoj malhavantaj rajtigan dokumenton pri enloĝado). Oni organizas por ili sociajn programojn kiuj montriĝis nesufiĉaj. Oni malhelpas iliajn oportunojn labori kaj oni kriminalizas kaj persekutas ilin.
Nepras ankaŭ postuli al la katalunaj institucioj prian sinmanifestiĝon kaj starigon de instrumentoj kiuj garantiu la realan akcepton de la alvenantaj homoj.
Ni ne forgesu ke Generalitat (la kataluna registaro) kaj Barcelona Magistrato tenadas rilatojn kun entreprenoj kaj bankoj kiuj partoprenas aŭ eĉ financas la negocojn primilitajn kaj prilandlimajn. Kelkaj ekzemploj estas Indra, Santander, IberpotashLa Caixa.
Pro ĉio ĉi, ni postulas ke, jen Generalitat jen la aliaj katalunaj institucioj , klare kaj firme sin manifestiĝu, preter la diskurso kaj ke tio realiĝu en konkretaj praktikoj. Ĉio favore al la libera moviĝado de homoj, en sekuraj kondiĉoj kaj tra digna alveno. Nepras ke ili malobeu maljustan leĝecon kaj ke ili estu koheraj pri la nuna popolpeto. Ne plu ekskuzojn!

(La teksto estas esperantigo de la kerna argumentaro diskonigita por la okazo)

Bildoj pri la manifestacio ĉi tie
Kaj video ĉi tie
Lingva ŝlosilo=>
Prou excuses!: Ne plu ekskuzojn!
Volem acollir!: Ni volas akcepti (homojn)!
Trenquem fronteres!: Ni rompu landlimojn!
Casa nostra, casa vostra: Hejmo nia, hejmo via