-Bonas ino bela sed pli bonas ingo hela

-Prefere subaj lipoj ol kosmaj ŝipoj

-Se peniso ne eningas, mano svingas

-Ravas-gravas-gravedas, amatina evoluo

-Al viro manpremo, al virino mampreno

-Dekseksa regulo ĉion permesas

-Printempo estas tempo pri in' , vintro estas tro vi in'

-Kuŝu kune sed ne akuŝu pune

-Preventu ajdoson sed partoprenu ISon

-En via domo ĉiam pretu kondomo

-Amu senhonte, voluptu volonte