PEPE___( ne scipovantoj de la kataluna helpu vin per Apertium_aŭtomata tradukilo )___Sendu kritikojn kaj proponojn al k.berga@gmail.com__________________________________________________________________

Plena Enllustrita Paraŭlaro d'Espercatalà


Alitxilo: Papereta feta amb pell de litxi per apuntar-se a congressos xinesos. Antigament es feia amb papé d'alòs-alotxilo- o papé de fumà - alfumilo-(aquest darrer durant l'època de Fu man ĉú). Podeu clicar aquí per veure la composició del litxi. La part anomenada arilo és en la que s'escriuen les dades de l'alitxant.

Bunyol-sur-mer: Postre típic de la costa nord de França, lloc on s'acostumaven a reunir els primers espercatalistes. L'expressió "mer" es refereix a la mermelada bretona. Aquest postre va esdevenir tant popular entre els comensals que al final li van posar aquest nom a la localitat on feren el primer Congrés Internacional. Cliqueu
aquí
per veure la foto d'un espercatalista de l'època en el moment de prendre la mermelada bretona.

Cara Mico: Fòrmula que encapsala els escrits dirigits a persones de les quals es deconeix el nom. No és clar el seu orígen, es creu que té relació amb el fet de que tots els humans venim del mico, independent de títols i classes socials. Quan se sap que el mico destinatari és femella s'utilitza la fòrmula Cara Miquino. Podeu clicar
aquí per veure el grup literari que va promoure la fòrmula.

Cocodrilar: Es diu quan dos o més espercatalistes drilen cocos en lloc de parlar espercatalà. Drilar cocos està mal vist per les persones que no saben drilar cocos. Podeu clicar
aquí per veure una emissora clandestina de driladors de cocos.

Comensant, Etern: Persona que demana paciència pel fet de no dominar l'espercatalà. Actualment es trova en discussió si els comensants són una ètnia o una comunitat lingüística minoritzada. La seva expressió preferida és: -pola, com estàs? Per això hi ha qui els anomena polaco-mestissos (argument que invalidaria la hipòtesi ètnica). L'etern comensant més famós de la història es deia Joan. Cliqueu
aquí per obtenir-ne una imatge fent la salutació pola.

CPR: Inicials de Cent Porama Renkontiĝo (
Cent per una Trobada Amorosa) Reunió campestre on els participants s'estimen i aspiren a ser cent, però no més decent. Els responsables de la CPR han posat a la venda un manual de comportament per a interessats en participar-hi. Podeu clicar aquí.

Disvastigar/Disvestigiar: Deixar vestigis arreu. En espercatalà antic deix-vestigiar. Existeix la variant investigar/investigiar per els casos en que es vol recalcar que els qui disvastiguen són de sexe femení. Oficiosament existeix també travestigar/travestigiar per a transexulas i altres opcions.

Ena: Putena lletra de l'alfabet espercatalà, coneguda també amb el sobrenom d'acusatiu de la kojonoj, ja que, en sintaxi, indica el complement del recte. S'ha escrit molta literatura sobre aquesta lletra però encara es desconeix perquè el mestre la va introduir en l'espercatalà, si no és que tenia un dia catxondo. El què si se sap, a partir d'experiments metalingüístics, és que aquesta lletra és més dolenta que un gremlin. Resulta impossible dir o escriure més de quatre frases sense que és comenci a descontrolar i a fugir del lloc que li toca. Tan aviat pot desapareixer sense avisar com multiplicar-se i enganxar-se a totes les paraules que pot. Només es coneix un mètode efectiu per dominar-la, cliqueu aquí

per coneixe'l.

Espantòfon o espanto-purulant: Dit de la persona que s'expressa amb fonètica d'espanto. S'ha de diferenciar entre els espanto-purulants i els espantistes. Els primers són els que queden definits per la declaració de l'espantisme que en Zamenot va fer púbica a Bunyol-sur-Mer. Els segons també. És per això que s'ha diferenciar. Si s'hagués diferenciat abans, ara no caldria diferenciar.

Esperanta Civitistan: País imaginari on els habitants són de color verd com en Peter Pan, on hi viu un rei-emperador just i culte. Tenen un senat, cònsuls, vicecònsuls i videocònsoles. Per accedir a la ciutadanía del país només cal parlar i entendre el civití i omplir una butlleta. Els civitistanís parlen una llengua secreta que guarden gelosament en el seu potala. La llegenda diu que Civitistàn es trova en un nivell d'existència superior al mortal i alguns el comparen amb Xangri-là* o Stangri-llats. El patro de Civitistan és Sant Giorgio de Silferia, en
aquest link podeu observar-lo en una imatge heroica en la que dona mort a un cocodrilant empedreït.També en aquest video podeu veure un civitcomensanto intervenint en l'assamblea del civit senat.

Et: Sufixe per indicar que el subjecte del subjecte no pertany al planeta terra. En Zamenot va tenir la idea d'introduir-lo en l'espercatalà mentres veia una
pel·lícula de Steven Spielberg. Veiem alguns exemples: nen = persona petita; nenet = persona extraterrestre petita/ aliè = d'un altre; alien-et = d'un altre planeta o planetet / plana = terreny llis sense promontoris; planeta = terreny esfèric al cosmos.

Famosos, Espantistes: Introduint-nos en els anals del moviment a favor de l'espanto trobem una llista de personats il·lustres: Dofí Dalmar, Pujarà Alvallès, Suant Correcaminas, Cartes Arriba, Pedra Noés, Manual de Secabra, Elverd Puig, Furriol Més-hip, Lector Arròs i Anara Ventós (la única dona que hem trobat, apart de Silaví Roque, que encara s'està investigant quin idioma parla).

Farbescatol: Producte farbacèutic a mig camí entre el frenadol i una capsa d'aquareles. Per alguna raó desconeguda Farbescatol a donat nom a un portal de videos on els espercatalistes hi aboquen tot el que troben.

Frikavenko: Una part de la comunitat espercatalista creu que algún dia tota la humanitat serà friki. Aquest final super-kali-friki-do-espi-alitoso l'anomenen frika venko. Aquesta creença té orígen en la mitologia espantista: El segle 19, Déu, veient el batibull de llengües de Bialistoc, va concertar una reunió de treball amb Zamenot, al qual va atorgar el diploma de tio-guai-messies poliglòtic i li entregà dues taules d'argila on hi havia escrit 16 manaments que anys més tard passarien a anomenar-se les 16 regles (per pressions de sat-anistes que van organitzar el congrés de Bunyol-sur-Mer). Un frikavenkista és fàcil de reconèixer perque no usa la fòrmula Cara Mico sinó que diu Estimat Cumbaià. Cliqueu aquíper veure un video en el qual els frikavenkistas de Second Life fan una interconya vespero.


Gerda Malaperis: També coneguda com a Verda, és el nom de la primera noia desapareguda dins del moviment espercatalista. Se'n va fer una pel·lícula que reconstruia, a càmera lenta i didàctica, tots els detalls del crim. No va ser el primer cas. Una mirada al nostre moviment espercatalista actual posa en evidència la misteriosa manca d'espercatalistes femenines. Podria tractar-se d'un cas de trata de verdas que obliga a les espercatalistes segrestades a prostituir-se en països com Civitistan i Taitxilandia. Podeu clicar
aquí

per veure una imatge de Verda Malaperis abans de desapareixer.

Ho, el meu cor!: Poema que Zamenot va escriure per a una fundació que recaptava fons per a les malalties cardiomusculars. Recordem que en Zamenot era metge i havia exercit de cirurgià a cor obert. També va tenir un paper secundari en alguns capítols d'El Cor de la Ciutat, emès pel canal tovotri de Polónia.

ITP: Inicials d'Internacie TelePido. Projecte d'entrar en el llibre guines dels récords omplint de diners la guardiola més grossa del Brasil. El seu promotor, Efluvio Repelo, va crear una televisió via internet per que tots els espercatalistes poguessin aportar el seu granet de txorra. Actualment es troben desapareguts, la guardiola i el mateix Efluvio. Hi ha qui afirma haver-lo vist en bermudes a les Illes Desfalkland. Cliqueu aquí per veure la seu central de la ITP i aquíper gaudir d'una recreació farbescatològica sobre la vida i obra d'en Repelo.

Iyoko: Trobada semblant a la uko, però molt diferent. Hi participa la gent típica de les iso i les aso i fins i tot dels iyoso i les iyofo. És una trobada molt popular i promocionada per key, bey, sey, mey, dey i moltes altres associacions acabades en ey. El sufikse -ey significa yoves espantistes; per exemple, PEY són els Yoves Espantistes de Paloquestàn; BUFEY són les Yoventuts Espantistes de Bukina Faso i Bukina Sant Clemente; OKEY són les Yoventuts d'Oklahoma; les CHOPSUEY són les de Xina, etc. Les ey tenen la seva pròpia música i els seus dijeis, cliqueu aquí

per veure un videoclíc.

Katido: L'any XXL, un grup de reformistes encapsulats pel general Bofront varen escindir-se de la comunitat espercatalista i varen crear el katido, una nova llengua amb particularitats pròpies. Per exemple, en katido per dir papa/mama no es diu pepo/pepino sinò papa/mapa; la ce trencada és substituida per la ce en cursiva; el plural no acaba en eso sinó en egb. S'acusa al katido de ser un espercatalà massa oriental. Actualment el katido només el parlen 4 kats.

Ki'sta B: Lloc web de on es penjen fideos informatius subtitulats. Quan l'entrevistat parla en espanto, els subtítols són en espercatalà antic i vicebarça.

KTP: Abreviació de Kanti En Pluv' (Cantar Sota la Pluja). KTP és un ensembla de música variada o varieté d'arrel transicional i pulular. Canten en l'idioma orinal i en espanto, normalment a la plaça del Rei o en trobades espantistes. Han editat dos discos ambpactes: Sojle de la klara temp' ( A Sòller s'aclara el temps) i Plaĉas al mi (Al mig de la platja). Els dos van ser inspirats durant una estada a Mallorca en ocasió d'un congrés d'espercatalà.

La Espera: Cançó tradicional que els espercatalistes consideren el seu himne primordial. Serveix per obrir llaunes de congrés. Alguns espercatalistes crítics utilitzen l'espercatalà prehistòric
per rebutjar aquest tipus de càntic, tot dient "malamikete de la nacjes, kadó, kadó, jam temp' está" (em fan una miqueta de mal les natges, que dur, que dur, hi ha tempesta). Podeu observar el llenguatge apòcrif de la crítica. Això és degut a que en la primera època de l'espercatalisme existia l'ascensura (recordem que el mateix pare de Zamenot era ascensorista). Cliqueu
aquí per veure una enganxina-octaveta de les que dispersaven els dissidents de La Espera.

Lifting: Esport que consisteix en deixar-se caure pel buit de l'ascensor, en forma similar al ponting. S'està estudiant prohibir la modalitat lifting sense corda per l'elevat nombre d'accidents mortals. És un esport amb poca acceptació perquè quan el participant baixa pel buit de l'ascensor, l'adrenalina baixa amb ell i després no hi ha forma de fer-la pujar. Cliqueu
aquíper obtenir una imatge d'esportistes entrenant-se per al lifting.

Llibre-guia dels Parnassos: Obra principal primera de la literatura ponsètica espercatalista. Va ser escrita per dos autors de resconegut prestigi: en Calmant Calisay i un Gastón Paringenu. La primera idea de'n Calisay era escriure El camasutra del pornàs però en Paringenu el va convèncer de deixar-ho per més endavant. Al final el llibre de'n Calmant acabaria dient-se Sekretaj Sonetoj (Les Secretaries extraterrestres Són extraterrestres) i el va signar amb el pseudònim Pete O'Penetre.

Pasporta Selvo: Llibret amb adreces que et permet dormir a casa d'espercatalistes d'arreu de la selva amazònica. Els únics requisits indispensables per pertànyer-hi és no cocodrilar ni anacondar, i comprar el llibret o oferir la pròpia cabana perque puguin tranoctar altres membres.

Putinit: Paraula composta pel sufix it, que vol dir fill, i l'arrel putin, que vol dir vlad-draculín putin. Aquesta coalició semàntica dona com a resultat fill de putin. Un insult bastant gruixut malgrat que la seva sonoritat és molt figaflor. Existeix també l'expressió putinpanje, que vol dir de putina mare.

Quinze de desembre: Diada anacional dels espercatalans. Se celebra la derrota dels espercatalans de moscatell en mans de les tropes bourbòniques, dirigides per Philip the NumberFive. En aquesta data s'organitzen picnics i aperitius arreu del país i s'ofereixen rams de plors a l'heroi Ferriol de Calcesnoves. Cliqueu
aquíper veure les imatges de l'arribada de les tropes de Philip al Castell de Montjuic.

Raŭmista: Espercatalista caracteritzat per la seva tendència a raŭmiar-se les coses. No confondre amb raŭmiant, adjectiu aplicat a les vaques, siguin boges o no.

Sal!: Evolució per revolució (recordeu que l'espercatalà no té excepcions, llevat d'alguns casos concrets) del Saluton! que els espercatalistes utilitzaven antigament.És una forma salada de saludar provinent de la variant dialectal de ses illes Familiars i ses Pitufes. Per aproximació ideológica i culinària, alguns espercatalistes usen també l'expressió Amanida!.

Seksesa regulo: Regla escrita en els evangelis apòcrifs del profeta Calisay. Si us plau aneu a la jena bildklarigo.

Taula de mots correlatius: Taula on es dipositen els mots que corren relativament. Alguns exemples són: què, quan, quom, qui, querquè, quaquina manera, tiu, tia, tiet, tieta, tió, tiarro, iu, ia, iot, i és, i era, iaia, iaiu, ...

Tohuvabohuo!: Neologisme que en Zamenot va voler introduir en la llengua però que no va tenir èxit. El seu significat és: quin sidral ha muntat el bofront, mare meva! L'academia de les males llengües va dictaminar que aquesta expressió no acomplia els requisits de nutralitat i falicitat d'aprenentatge. En Zamenot no va voler enfrontar-se amb els bofrontistes i va optar per utilitzar la versió abreviada ohú! i només en cercles íntims.

Txapelet: Algunes lletres de l'alfabet espercatalà porten accent en forma de carpa de circ anomenat txapelet o accent circusflex. Cliqueu
aquí per veure la lletra u amb accent circusflex. En aquesta foto podeu observar una variant de l'accent feta per una pubilla (en espanto: pubineto).

Vamba, La: Objecte de culte per la comunitat espercatalista. De la mateixa manera que, segons els cronistes, Crist va perdre l'espardenya, se sap que en Zamenot es va perdre la vamba. Existeix tot un ritual sardànic al voltant d'aquest objecte, on els participants, en rotllana, arriben a l'èxtasi a través del contacte boca-galta, en alguns casos boca-boca, al ritme d'una música tribial en un ambient de semifoscor. Sovint després d'haver ingerit uns beŭratges anomenats bierihuana i vinkolao. Les primeres vambes es celebraren a l'aire lliure, cliqeu
aquí
per veure'n una imatge.

Vikipiedia: Enciclopiedia mundial virtual com unitària. És una paraula composta: "Viki" que és una paraula vikinga que vol dir dibuix animat i... sobre "piedia" hi ha dues hipòtesis, alguns diuen que significa fet amb els peus i altres que diuen que significa fet per gent d'a peu (gente de a pié, en espercastellà antic). Existeixen moltes versions d'enciclopiedia virtual: la biciclopiedia, la logopiedia,
la ensupiedia, la frankansteinpiedia,etc. Així com en diferents idiomes: en sord (de l'illa de Sordenya), en austral i pitec (d'Australopitèquia), en vaticà (de Vatiquistan), en rusc (de Rusquia), en desfalk (de les Illes Desfalkland), en lesbià (de l'Illa de Lesbos), etc. Cliqueu aquí per veure la secció cartogràfica de la vikipiedia. També podeu clicar aqui per veure com es va gestar la primera vikipiedia.

Zamenot, Lluís Llacsar: Nascut per les rodalies de
Sant Menof, va forpassar un dia d'abril morena de la serra. Es considera el primer parlant d'espercatalà. Va ser contemporani de l'abat Schlecker, creador del primer supermercat alemany internacional que assolí cert èxit.
La seva pertinença ètnica i nacional ha estat sempre matèria de controversia però la versió més acceptada és que Zamenot provenia del nord d'Afroamèrica, tenia nacionalitat alabamesa però era nascut en el sí d'una família d'emigrants cubano-animistes, molt relacionats amb el Casal Català de La Havana. Va estudiar medicina i va exercir de cirurgià fins que va ser expulsat del gremi per signar les seves operacions amb el pseudònim Doktor Espanto (el que té espant). Llavors es va especialitzar en oftalmo-logia masònica. Podeu clicar
aquí
per veure en Zamenot signant una de les seves operacions quirúrgiques. En la mateixa imatge, a l'esquerra del doktor podeu observar com un deixeble li fa el signe del txapelet amb les mans (txapelet que en zamenot no va incloure en la signatura per que seria un error gramatical).

* (Alguns autors de llegendes l'anomenen Xambal·là o Shambalà que significa S'em va l'olla)