Scipovantoj de la angla aŭ la hispana verŝajne trovos tre interesa ĉi filmon.