Do unue mi volus gratuli al la venkintoj el Ĉeĥio, Pollando kaj Germanio. Mi, pro miskompreno, iom tro haste anoncis nian venkon. Do pardonu min pro misinformo.

Tamen mi ĝojas, ke realiĝos ideo tiom simila al nia. Ĉar ja, ankaŭ ni (serbopj, albanoj, montenegranoj) samkiel ĉeĥoj, germanoj kaj poloj volis fari trilandan IJK-n en ĉelima regiono. Ni volis uzi nomon de Tutin' por temo de nia kongreso, same kiel niaj gekolegoj el centra Eŭropo uzis nomon de Liberec'. Do mi deziras al Vi ĉion bonan dum organizado de la 65-a IJK kaj ĝis revido en Liberec'!

Fine mi ankoraŭ volus danki al Françoise, Pedro, Aleks kaj Farri, kiuj gratulis al ni, helpis, subtenis aŭ eĉ anoncis sian aliĝon. Apartan dankon ni meritas al la Ekzamena Komisiono, kiu tuj post anonco proponis al ni kunlaboron. Koran dankon, karaj! Ni certe ne forgesos tion kaj eble ni sukcesos pri la Tutina IJK en la 2010-a jaro!