Kun Anton kaj lia familio mi konatiĝis dum mia dujara restado en Germanujo, kie mi estis azylanto. Mia pozicio kiel fremdulo ne estis facila kaŭze soleco kaj manko de laboro. Unu foje veturante per trajno, mi ekkonis germanan esperanitiston, sed vere dirante li demandis min, ĉu mi estas esperantisto ĉar li rimarkis verdan steleton sur mia vestaĵo. Nia parolado daŭris dum la tuta vojo, kompreneble nur esperante en kiu mi estis ankoraŭ komencanto. En germana lingvo mi ankoraŭ ankaŭ ne scipovis paroli. Vorto al vorto kaj sekve ni interŝanĝis loĝadresojn. En tiu maniere ni konatiĝis kaj poste nia konateco fariĝis amikeco. Ĝenerale Anton dum mia restado en Germanujo estis mia helpanto kaj ankaŭ zorganto. Kelkfoje mi estis gastigita ĉe lia familio, kvankam ili loĝis iomete malproksime. Familio de Anton Kronshage konsistis el lia edzino Agnes, du filoj kaj unu filino. Post mia reveno al Pollando ni ofte korespondis kaj ni korespondas ĝis nun. Intertempe ni renkontiĝis dum la Universala Kongreso em Varsovio. Jen, kial oni devas porti ĉiam verdan steleton sur la vestaĵo.