Kesmezem ağyâr cevri ile cânândan ümid Kim kesilmez, havf-ı şeytân ile îmândan ümid Düşmanlık besleyen kişilerin vereceği sıkıntılardan korkup sevgiliden ümit kesmem. Ki, şeytanın türlü türlü hileleri yüzünden imandan da ümit kesilmez? Ağlamakla dürr-i vasla tâlib oldum, tan değil Eylese gavvâs olanlar, bahr-i ummândan ümid Denizler dolusu ağlamaktan maksadım kavuşmak adlı eşsiz inci tanesine kavuşmaktır; kınamayın; dalgıç olanların ümidi elbette okyanusadır.
Âstanunda nigârı görmezem, yes itmezem Bu mesel meşhurdur kim, çıkmaduk candan ümîd Dişlerûndür ağlamakla göz yaşından umduğum Dürr-i sehvâr oldı ancak, ebr-i nisandan ümîd Her ne denlü cürmüne hadd ü nihayet yoğsa Avnîyâ kat eyleme sen, avn-i Rahmandan ümîd

FATİH SULTAN MEHMED ..