"Die Vision eines politisch, wirtschaftlich und militärisch vereinten Europas formuliert
Coudenhove erstmals in dem Artikel „Paneuropa-ein Vorschlag“, der am 15. November
1922 in der „Vossischen Zeitung“ in Berlin, und zwei Tage später in der Wiener „Neuen
Freien Presse“ erscheint."


Tio estas asertata nur pro la simpla nekono de la faktoj, ke Ludoviko Zamenhof jam en la jaro 1915 formulis siajn ideojn pri la futuro de Eùropo en sia "Alvoko al la Diplomatoj".
Mi citas el la libro de Giordano Moya "Esperanto en prospektivo":


>Fine en 1915 dum plena mondmilito, kiun Zamenhof ne sukcesis transvivi, en la traktato "1915 Post la Granda Milito - Alvoko al la Diplomatoj" li pledas por la principo:
"Ĉiu lando morale kaj materiale plene egalrajte apartenas al ĉiuj siaj filoj" kaj asertas ke "plej bone estus, se anstataŭ divesaj grandaj kaj malgrandaj regnoj ni havus iam proporcie kaj geografie aranĝitajn "Unuigitajn Ŝtatojn de Eŭropo".<