La 17-an de Marto, 2008 en la Naturscienca fakultato de Vilniusa Pedagogia universitato estis solene inaugurita auditorio ( numero 131 ) je la nomo de eminenta litova vojaghanto, verkisto, jhurnalisto, sciencisto, eksterordinara esperantisto Antanas POSKA ( 1903 - 1992 ). Inter multaj speciale invititaj gastoj estis ankau respondeca sekretariino de Litova Esperanto-Asocio Irena ALIJOSIUTE kaj redaktoro de "Litova stelo" Vytautas SILAS. Enkonduke parolis rektoro de la universitato akademiano prof. habil. dr. Algirdas GAIZUTIS, kiu, interalie, menciis, ke Antanas POSKA estis unu el la plej famaj litovaj esperantistoj, li kun la filino de Antanas POSKA Laima POSKAITE-KISIELIENE, kiu nun lekcias en la universitato pri edukologio de la danco, inauguris memortabulon, kiu anoncas pri auditorio de Antanas POSKA. Poste la ceremonion, kiu pasis jam en la novinaugurita auditorio , gvidis direktoro de la instituto pri edukologio kaj arto prof. habil. dr. Vaidas MATONIS.Parolis multaj eminentuloj - direktoro de la institucio por mencii 1000-jarighon de Litovio Gediminas ILGUNAS, docento de la centro pri geografiaj edukologiaj esploroj  Rimantas KRUPICKAS, prof. habil.dr. Juozas KRIKSTOPAITIS - prezidanto de la asocio de scienca historio kaj filozofio de Baltiaj landoj, prezidanto de Vilniusa klubo de vojaghantoj Algimantas JUCEVICIUS,  fotoartisto Vytautas ULEVICIUS. Fine pri esperantista agado de Antanas POSKA parolis redaktoro de "Litova stelo" Vytautas SILAS. Ankau oni spektis dokumentan filmon pri Antanas POSKA. Por aranghi specialan auditorion oni ricevis donace de fondajho de kanadaj litovoj 5000 kanadajn dolarojn. Antanas POSKA siatempe prelegis en la Vilniusa pedagogia universitato ( tiutempe instituto ).
 
Informacio de Povilas JEGOROVAS