La 26-an de Februaro, 2008 Chefministro de Litovio Gediminas KIRKILAS akceptis prezidanton de Litovia jhurnalista Asocio Dainius RADZEVICIUS kaj prezidanton de Litova Esperanto-Asocio Povilas JEGOROVAS. Dum la interparolo temis pri tutmonda kongreso de jhurnalistoj-esperantistoj okazonta fine de Majo, 2008 en Vilnius. Chefministro de Litovio konsentis esti Alta protektanto de la kongreso kaj promesis veni al la inauguro de la kongreso, se lia okupiteco tiutempe permesos. Ankau estis promesita solida monsumo el la Registara rezerva fondajho por la jhurnalista kongreso ( ghi estos anoncita kiam tio realighos per Registara decido ). Notinde, ke s-ro Gediminas KIRKILAS tiam kiel prezidanto de parlamenta komitato pri eksterlandaj aferoj la 14-an de Majo, 2002 akceptis tiutempan prezidanton de UEA d-ro Renato CORSETTI, vicprezidanton de UEA prof. LEE Chong-Yeong kaj prezidanton de Litova Esperanto-Asocio Povilas JEGOROVAS lige kun tiam okazonta la 90-a Universala Kongreso de Esperanto en 2005 en Vilnius.
Nuna chefministro de Litovio Gediminas KIRKILAS naskighis la 30-an de Augusto, 1951 en Vilnius. Dum 1969-1972 soldatservis en soveta armeo  en norda militshiparo.Ekde 1974 studis litovan lingvon kaj literaturon en pedagogia universitato de Vilnius, poste finis superan partian lernejon en Vilnius kaj farighis politologo, en 2004, krome, finis studojn de internacia entreprenado en universitato de Vilnius. Dum 1972-1978 laboris kiel restauristo, dum 1982-1989 laboris en diversaj partiaj funkcioj, dum 1991-1995 estis chefredaktoro de ruslingva gazeto "Golos Litvy", ekde 1992 ghis 2004 parlamentano, prezidanto de parlamenta komitato pri nacia sekureco kaj defendo, gvidanto de frakcio de socialdemokratoj, prezidanto de parlamenta komitato pri eksterlandaj aferoj, vicprezidanto de parlamenta komitato pri Europaj aferoj, gvidanto de parlamenta delegitaro en parlamenta asembleo de NATO. En 2001 li estis elektita vicprezidanto de Litova socialdemokrata partio. En 2002 li estis nomumita kiel speciala komisiito de Litovia Prezidento por traktado pri transitaj aferoj kun Kaliningrada regiono de Rusio, en 2003 li ricevis diplomatian rangon de eksterordinara kaj rajtigita ambasadoro. En 2004 li denove elektighis kiel parlamentano. Ekde 2004 ghis 2006 li estis ministro pri defendo de Litovio. Ekde la 18-a de Julio, 2006 li estas chefministro de Litovio. En 2006 li farighis prezidanto de Litova socialdemokrata partio.
Pli multajn informojn eblas trovi en retejo de Litova Registaro www.lrv.lt kaj en retejo de la chefministro www.ministraspirmininkas.lt ( informoj estas en la litova kaj en la angla lingvoj ).
 
La 21-an de Februaro, 2008 Universala Esperanto-Asocio informis Litovan Esperanto-Asocion , ke ghi decidis auspicii Tutmondan kongreson de esperantistoj-jhurnalistoj , okazontan la 26-30-an de Majo, 2008 en Vilnius. Pri tio decidis la Estraro de UEA. Per dono de auspicio UEA esprimas sian apogon al grava internacia arangho, kies okazigo konsiderinde servas la celojn de la Asocio. Auspicio signifas nur moralan subtenon. Jhurnalista kongreso estas la unua esperantista arangho en Litovio, kiu petis kaj ricevis auspicion de UEA.  Ekde la 12-a de Aprilo, 1976 en UEA validas Gheneralaj principoj pri Auspiciado de Aranghoj, akceptitaj en la Estrara kunsido de UEA en Aprilo de 1976. Litova Esperanto-Asocio dankas al UEA pro la auspicio de la jhurnalista kongreso.
 Preparlaboroj por la tutmonda kongreso de esperantistoj-ĵurnalistoj ( 26-30.05.2008 ) en Vilnius bone progresas. Estas faritaj gravaj vizitoj al gravaj funkciuloj de Vilnius kaj de Litovio, nome:
 

  La 11-an de Januaro, 2008 prezidanto de Litova Ĵurnalista Asocio Dainius RADZEVIČIUS kaj prezidanto de Litova Esperantista Ĵurnalista Asocio Audrys ANTANAITIS renkontiĝis kun la unua vicprezidanto de Litovia parlamento Česlovas JURŠĖNAS. Estis interkonsentite, ke du tagojn (la 29-an kaj la 30-an de Majo) la kongreso laboros en la konstitucia salono de la parlamentejo. Ankaŭ estis interkonsentite, ke prezidanto de la parlamento Viktoras MUNTIANAS venos por saluti kongresanojn.
 

 •  La 17-an de Januaro, 2008 prezidanto de Litova Esperanto-Asocio Povilas JEGOROVAS, Dainius RADZEVIČIUS kaj Audrys ANTANAITIS renkontiĝis kun ministro de kulturo de Litovio Jonas JUČAS. Temis pri kelkaj organizaj aferoj de la kongreso, interalie, pri ties financado.
   
 •  La 24-an de Januaro, 2008 Dainius RADZEVIČIUS, Audrys ANTANAITIS kaj redaktoro de „Litova stelo“ Vytautas ŠILAS renkontiĝis kun urbestro de Vilnius Juozas IMBRASAS. Estis definitive interkonsentite, ke du tagojn (la 27-an  kaj la 28-an de Majo) kongreso laboros en la malnova historia urbodomo de Vilnius, ke urbestro fariĝos subtenanto de la kongreso, ke li aranĝos akcepton por ĉiuj kongresanoj. Ankaŭ temis pri financado de la kongreso.
   
 • La 28-an de Januaro, 2008 Dainius RADZEVIČIUS, Audrys ANTANAITIS kaj Vytautas ŠILAS renkontiĝis kun vicurbestro de Vilnius Algirdas PALECKIS. Estis diskutitaj financaj demandoj de la kongreso.
   
 • La 31-an de Januaro, 2008 Dainius RADZEVIČIUS kaj Audrys ANTANAITIS renkontiĝis kun direktorino de publika oficejo pri Vilnius kiel Eŭropa kultura ĉefurbo en 2009 Dalia BANKAUSKAITĖ. Estis traktitaj demandoj de financado de ĵurnalista kongreso.
   
 • La 6-an de Februaro, 2008 Dainius RADZEVIČIUS renkontiĝis kun ministro de kulturo de Litovio Jonas JUČAS. Estis traktitaj demandoj de financado de la ĵurnalista kongreso.

  La unua kongresa tago (la 26-an de Majo) estos ekskursa tago tra Vilnius.

  Du tagojn (la 27-an kaj la 28-an de Majo) kongreso laboros en la malnova historia urbodomo de Vilnius en la malnova urboparto. Estas antaŭvidita kunsidado ambaŭtage ekde la 9-a ĝis la 18-a horo.  Dum vesperoj okazos akceptoj kaj koncertoj. La 27-an de Majo okazos inaŭguro kaj plenkunsidoj de la kongreso. La 28-an de Majo kongreso laboros en tri sekcioj.

  La sekvajn du tagojn (la 29-an kaj la 30-an de Majo) kongreso laboros en la konstitucia salono de Litovia parlamentejo. Ambaŭ tagoj estos plenkunsidaj.

  Ĝis hodiaŭa tago ( la 15-a de Februaro, 2008 ) estas aliĝintaj 54 personoj el 20 landoj ( Aŭstralio, Belgio, Bulgario, Ĉinio, Danio, Francio, Germanio, Hungario, Italio, Kroatio, Kubo, Latvio, Litovio, Pollando, Rusio, Serbio, Slovakio, Svedio, Svislando, Usono) . Krome, promesis veni, sed dume ne sendis aliĝilojn ankoraŭ 30 personoj el pliaj 8 landoj ( Britio, Ĉeĥio, Finnlando, Irlando, Kongo, Luksemburgio, Nederlando, Pakistano). Certe, kiel antaŭvidite, estos 100 aŭ iom pli da partoprenantoj  el 30-40 landoj kaj la kongreso estos granda, enhavoriĉa kaj reprezenta.

  Ĉefpreleganto pri la kongresa temo „Internacia interkultura komunikado: ĵurnalismo kaj Esperanto“ kaj ties reĝisoro konsentis esti prof. Humphrey TONKIN el Usono. El amaso de proponoj nun estas kompilata definitiva kongresa programo.

  La 8-an de Februaro Litova Ĵurnalista Asocio dissendis la unuan Gazetaran Komunikon pri la kongreso al absolute ĉiuj redakcioj de litovaj gazetoj, revuoj, radioj, televidoj, novaĵagentejoj, retgazetoj k.s.  Siaflanke la saman Gazetaran Komunikon disssendis ambaŭ litovaj novaĵagentejoj ELTA kaj BNS, tiu Gazetara Komuniko aperis ankaŭ en retejoj de tiuj du novaĵagentejoj kaj en retejoj de Litova Ĵurnalista Asocio kaj de Litova Esperanto-Asocio. Tiu ĉi Gazetara Komuniko la 11-an de Februaro, 2008 aperis en tutlanda nacia ĉiutaga litovlingva gazeto „Lietuvos aidas“, la 12-an de Februaro, 2008 la sama Gazetara Komuniko aperis en alia tutlanda nacia ĉiutaga litovlingva gazeto „Respublika“, ĝi estis disaŭdigita en kelkaj radiaj kaj televidaj novaĵprogramoj kaj eventuale aperis en multaj aliaj lokoj.

  La Unua Bulteno kaj Aliĝilo de la ĵurnalista kongreso aperis en 17 retgazetoj kaj retejoj en Esperanto tra la tuta mondo, la samo estis dissendita al ĉirkaŭ 20 diversaj retaj dissendolistoj. Tio ĉi estis sendita ankaŭ al ĉiuj redakcioj de internaciaj kaj naciaj Esperanto-gazetoj, revuoj, radioj, novajhagentejoj, retgazetoj k.s. Al multaj personoj ĉio estis sendita aparte., inkluzive, iamajn kaj nunajn membrojn de TEĴA. La samaj informoj aperis/os en multaj paperaj gazetoj kaj revuoj en Esperanto ( „La Ondo de Esperanto“, „Esperanto“, „Litova stelo“, „Heroldo de Esperanto“, „Rego“, „La Espero“ k.a. ). Preskaŭ ĉie estas metita emblemo de la kongreso. Ĝia aŭtoro estas Jevgenij GAUS.
  Organizadon de la kongreso subtenas UEA kaj TEĴA. Funkcias 10-persona loka organiza komitato de la kongreso. Pri programo de la kongreso kaj aliaj ĉefaj aferoj okazas konsultiĝoj kun estraranoj de TEĴA kaj aliaj spertuloj. Aperos ampleksa kongresa libro. Aktualajn informojn pri la kongreso eblas trovi en retejo de Litova Esperanto-Asocio www.esperanto.lt .

  Kaunas,
  La 15-an de Februaro,2008                                              Povilas JEGOROVAS