ESTRARANO LAURYNAS SKŪPAS

 

10. 08. 1937

10. 01. 2005

 

Nia kara frato Laurynas Algimantas Skūpas mortis la 10an de januaro en Vilnius. Funebra rito okazis  la 12an de januaro en la preĝejo de de sanktaj Johanoj (šventų Jonų), situanta en Vilnius universitato kaj li estis entombigita en la vilaĝo kie li naskiĝis (Subačius, en distrikto de Kupiškis).

                      La 10an de januaro post longa kaj grava malsano en Vilnius forpasis konata litova esperantisto Laurynas Algimantas Skūpas. Li naskiĝis la 10an de aŭgusto 1937 en distrikto Kupiškis, studis francan lingvon en Vilnius Pedagogia Universitato kaj Moskva Instituto pri Fremdaj Lingvoj. L.A.Skūpas estis vera poli­gloto — krom la litova kaj Esperanto li parolis ruse, pole, hispane, germane, france, itale, provance, turke. Ekde 1964 li laboris en Vilnius Universitato kiel profesoro de franca lingvo, en la jaroj 1970-1980 estris katedron de franca lingvo, staĝis en Parizo, Bruselo, Moskvo. En 1992-1995 li instruis litovan lingvon en Pariza Instituto pri Orientaj Lingvoj, verkis lernolibron de la litova lingvo por franclingvanoj.

L.A.Skūpas esperantiĝis en 1959 kaj iĝis longjara kaj aktiva aganto por Esperanto en Litovio. Prof. dr-o L.A Skūpas gvidis multajn E-kursojn, en Vilnius universitato prelegis pri Esperanto kaj interlingvistiko-esperantologio. Li estis gvidanto de diplomverkoj pri E-temoj de Laimius Stražnickas, Rolandas Stramkauskas, Aida Čižikaitė. Multaj liaj artikoloj aperis en “Horizonto de Soveta Litovio”, “Litovio hodiaŭ”, “Litova stelo” k.a. periodaĵoj. Dum la jaro 1989 li preparadis, redaktis kaj legis Esperantajn radioelsendojn en Litova Radio. En 1987-1989 li aktive laboris en MEM (Mondpaca Esperantista Movado). Okaze de 100-jariĝo de Esperanto en 1987 li verkis kaj eldonis popularan libreton pri Esperanto en litova lingvo Esperanto tarptautinė kalba (Internacia lingvo Esperanto), partoprenis en multaj UK-oj, BET-oj kaj en aliaj internaciaj E-aranĝoj. Li estis estrarano de ASE (Asocio de Sovetiaj Esperantistoj), prezidanto de Litovia filio de ASE (1979-1988), prezidanto de Litova Esperanto-Asocio (1988-1993). Pasintjare aperis lia nova lernolibro de Esperanto por litovoj. Li ĵus fintradukis libron de John Wells Lingvistikaj aspektoj de Esperanto, kiu baldaŭ aperos en la litova lingvo. Li recenzis multajn interlingvistikajn kaj esperantologiajn librojn aperintajn en Litovio, estas aŭtoro de ĉ. 40 sciencaj artikoloj pri interlingvistiko, provencalistiko kaj fonologio, prelegis france kaj Esperante pri Litovio kaj ĝia kulturo en Belgio, Pollando, Israelo, Ĉeĥio, Hungario, Francio, Nederlando, Japanio.

Dum lastaj jaroj L.A.Skūpas aktive laboris en Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, estis estrarano de IKUE, kandidato al Akademio de Esperanto. Pasintjare li gvidis OK de 57a kongreso de IKUE en Kretinga. Li entuziasme partoprenis ankaŭ en la preparado de la 90a UK, kies LKK-ano li estis, sed senkompata sorto forprenis lin de ni tro frue. Litova esperantistaro akre sentos forpason de la sindona kaj aktiva samideano.

 

Litova Esperanto-Asocio