En la artikolo de Libera Folio "ipernity esperas je 2 milionoj da esperantistoj" legeblas ke la nombro de Esperanto -parolantoj estas 2 milionoj laŭ Vikipedio. Bonvolu kontroli en la artikolo de Vikipedio : Nombro de Esperanto-parolantoj , estas diversaj taksoj. La nombro 2 milionoj estas nur unu inter la taksoj menciitaj (takso de Culvert de 1988 kiu estas ripetita de The Ethnologue ankoraŭ en 2005). La taksoj de Jouko Linstedt, Simono Peino kaj Ziko van Dijk ankaŭ estas konsiderindaj kaj pli realismaj.

Sekvas diskutoj bazitaj sur takso da parolantoj laŭ anaro de asocioj kaj kvanto da venditaj libroj. Se mi aplikas tiajn taksojn ekzemple al la franca, mi povas konstati ke nur parteto de parolantoj de la franca estas anoj de asocioj por franca lingvo kaj ke eldonkvanto de multaj libroj estas nur kelkcentoj, dum parolantaro estas pli ol centmilionoj. Takso de parolantaro havu pli seriozajn bazojn.

Ke fondintoj de ipernity diras ke ili baziĝis sur tiu kredo laŭdire ĉerpita el Vikipedio supozigas ke ĉu ili ne serioze legis Vikipedion (mirinde se temas pri ia merkatesploro) ĉu ili iel blufis por flati esperantistojn kaj provi allogi ilin : tiukaze ili sukcesis ĉar laŭ la taksoj de Paŭl estas signife pli granda procentaĵo da esperantoparolantoj en ipernity ol en la cetera mondo.