Mi trovas ĉiutagan aŭskultadon de novaĵoj el la radio en ĉi lastaj monatoj ege senesperiga. Sur la politika horizonto krom la venko de Zapatero, la venkoj de Putin', de Sarkozy, de birma diktaturo, de ĉina ŝtato kontraŭ ribeluloj kaj la plej multaj el la novaĵoj el Francio kaj el multaj mondpartoj promesas pli kaj pli timindan estonton por la venontaj jaroj. Sur la ekologia horizonto apenaŭ estas priparolebla : amasa detruo de vastegaj praarbaroj, progreso de la malsato, pligraviĝo de veteraj katastrofoj, ... De jardekoj mi vane atendas iajn ĝojigajn novaĵojn sed ili estas vere maloftaj.

Plie, mi ne scias ĉu ĉie estas same sed en lastaj semajnoj mi aŭdas aron da teruraj "faktetoj" : jen du gejuĝatuloj devas respondi pri deko da seksperfortoj kaj murdoj kontraŭ virinoj, jen malkovriĝas virino enkarcerigita kaj perfortita de ŝia propra patro dum kvaronjarcento kun ses kompatindaj gefiloj naskitaj de tiu monstra situacio el kiuj tri vivis ankaŭ enkarcerigitaj, jen viro pafas al sia edzino, fratino, bofratino kaj memmortigas sin, jen alia viro murdas sian edzinon kaj gefilojn, jen virino dronigas sian edzon, jen du masonistoj murdas gepensiulojn por forrabi de ili bankkarton, ... Ĉiutage radio informas pri iu kroma tiaspeca novaĵo ĝis naŭziĝo.

Kaj jen por kroni la tuton temp' al tempe aŭdiĝas informoj pri progresoj de la neŭtrala lingvo. Kiu neŭtrala lingvo ? La angla kompreneble ! Jen kiel estis prezentita la evoluo en Svislando : " tiu tri- (eĉ kvar-, ups!) lingva lando trovis solvon al la lingvaj problemoj kiujn kaŭzas la multlingveco de sia civitanaro, alpreni novan oficialan lingvon neŭtralan : la angla ! Tio estas leĝe decidota," kaj laŭ la aŭdita informo, jam efektivigita de muzikgrupoj arigantaj svisajn artistojn kun malsamaj gepatraj lingvoj kiuj trovis interkompreniĝan terenon per la angla. Dume Britio per leĝo senpezigas siajn pli ol dekkvarjarĝajn lernantojn studi fremdan lingvon : kial brita junularo perdus sian tempon por tiel senutila tasko interesiĝi pri fremdaj lingvo kaj kulturo dum la tuta mondo penas lerni la anglan ? Prefere ili dediĉu sian tempon studi sian fakon kaj la malegaleca fosaĵo profundiĝas inter denaskaj anglalingvanoj (parolantoj de la neŭtrala lingvo) kaj la studentoj el la cetera mondo kiu vane dediĉas tempon kaj energion por provi regi la anglan - tre malmultaj fakte atingas kontentigan nivelon - kaj eĉ se ili estas spertegaj en sia fako, ili ĉiam aspektos malpli bonaj ol anglaligvanoj eĉ malpli spertaj se ili devas anglalingve konvinki pri siaj kapabloj.

Tion mi aŭdis post la informoj ke internacia renkontiĝo de fajrobrigadistoj el eŭropuniaj mediteraneaj landoj (Portugalio, Hispanio, Francio, Italio, Grekio) celante plibonigi sian kunlaboradon en batalo kontraŭ fajregoj (kiel okazis en la lastaj jaroj ekzemple en Portugalio kaj en Grekio), provas balbute interparoli en la angla kiun tre malmutaj el ili kontentige regas (ve al la arbaroj ! povas ĝoji la fajromaniakoj kiuj povas esperi trankvile cindrigi arbaregojn antaŭ ol babela fajrobrigadaro sukcesos estingi ilin).

La nuna mondo igas min malesperanto.