La 6-an de aprilo Jorgos sendis jenan mesaĝon en la jahu-grupo Pirineoj :
"Lastan sabaton en la E-kurso de Verniolle ni parolis pri la fama etnologo Tibor SEKELJ, kiu plantis la E-flagon supre de pluraj altegaj montoj de la terglobo ...kaj venis ideo ankaŭ tian planti supre de altaj montoj de Arjeĵo !
Kiuj pretos partopreni ? Kiam ? Ĉu ĉi-printempe ?
Kiuj ŝatas montare ekskursi ?"

Sekve la 27-an de aprilo 8 gemigrantoj el Arieĵo, Aŭdo, kaj Altgaronio kunvenis je la 10-a horo ĉe montpasejo de Uscla je 20-o da kilometroj de la Arieĵa ĉefurbo Foix, kaj ekiris al mezalta montsupro "Kap' de Karmil'" (1617m) kaj tie flirtigis esperantan flagon, disvolvis banderolon kun franclingvaj vortoj "Espéranto L'Amitié entre les Peuples" surneĝe kaj montsupre kaj lasis memorŝtonojn kun vortoj "Esperanto mondlingvo" kaj "Liberan Tibeton".
Ĉar la vetero estis belega, renkontiĝis sufiĉe multaj aliaj migrantoj kaj la elmontro de la esperantosimboloj kaŭzis kontaktiĝojn : iu loĝanto el Foix promesis ekviziti la kursojn de René.

Vidu aliajn bildojn en la albumo Kap' de Karmil'


Tiu unua facila ekskurso estas trejnado por venontaj migradoj al pli altaj montsuproj atingotaj kiam klimataj kondiĉoj ĝin ebligos (post finfandiĝo de neĝo). Eblaj venontaj celoj povos esti : Pic des 3 seigneurs, Mont Valier, mont Carlit, trilandlimaj montsuproj. Somere iuj el tiuj relative facile alireblaj montsuproj estas tre vizitataj : sekve niaj demonstracioj estos certe rimarkataj.