BioLib - Biologia Libraro

En la retejo http://www.biolib.cz/en troviĝas 10 mil sciencaj latinaj esprimoj pri fungoj, plantoj kaj animaloj, 4.000 el ili estas tradukitaj al Esperanto (laŭ PIV kaj aliaj fontoj). Verŝajne temas pri unu el la plej ampleksaj biologiaj nomenklaturoj Esperantlingvaj en la interreto. Oni povas plu redaktigi kaj kompletigadi ĝin, ne nur per Esperantaj, sed ankaŭ alilingvaj esprimoj (tridek lingvoj). La sistemo ebligas poste elekti vortarojn laŭ ĉiu ajn kombino inter la enkondukitaj lingvoj (Esperanta-hungara, hungara-franca, dana-angla, Esperanta-dana ktp.) kaj samtempe elekti fakon (tuton aŭ ekz. nur plantojn, nur mamulojn ks.). Por pli facila kompreno flanke de esperantistoj ekzistas klariga paĝo http://members.chello.cz/malovec/BioLib.htm

Estus bone, se esperantistoj helpus kompletigi la esperantlingvan nomenklaturon kaj ankaŭ esprimojn en sia gepatra lingvo, por ke la libraro povu rilatigi Esperanton al la ceteraj lingvoj.


Informo far Miroslav Malovec -
malovec@volny.cz fonto: Ret-Info: www.eventoj.hu


Koncerne tiun valoran infomon el Ret-info mi volas aldoni klarigon kiel facile trovi esperantajn fakterminoj ĉe "BioLib" kaj bildojn de tiuj terminoj.

1) aliru: http://www.biolib.cz/en/ - se vi komprenas la ĉeĥan do vi povas klaki ĝian flageton.

2) Ĉe "SEARCH" elektu "Taxa(all languages)"

3) Kaj en la flanka plenumileto skribu ekzemple "felis" (el felis-edoj) povas esti "hund", "kat" aŭ nom(er)oj de fungoj aŭ plantoj.

4) Por esplori pri terminoj esperantaj se oni forlasas la supersignon. Ekz-e "ceval", "saf" anst. "ĉeval" kaj "ŝaf", la serĉado konsideras ĉiujn diakritojn same kiel originalan literon. Kompreneble pli bone uzadi la "ĉapelitajn" literojn por listigi nur la esperantajn vortojn.

5) Fine klaku sur "ok"-butonon kaj aliru "vernecular names" kaj kontrolu la esperantajn flagetojn.

6) Klakante la latinan terminon eblas vidi la fotajojn kaj klaklante la opcion "Find images using Google" (Trovu bildojn per "google") vi trovus diversajn bildojn pri la dezirata besto/planto-termino.

Profitu!