Tempo:la 6a ĝis 10a de decembro 2007

Loko:Guangzhou,ĉefurbo de Guangdonga provinco

Partoprenantoj:ĉirk.300 geesp-tistoj el diversaj provincoj de Ĉinio,ankaŭ kelkaj el fremdlando.