Mi sonĝis vin ĉinokte efemere,

ankoraŭ en printempo estis sude,

sen pluvo, blovas nur zefir' tenere,

Vi promenigis min sur stratoj lude.

 

Ni ridis gaje kaj babilis kvere,

briletas hele l' okulpar' senprude,

vi estas ĉarma bela karaktere,

Ja belulino pompe brilas sude.

 

Min ravis la memor' ensonĝa vere ,

Malgraŭe ĉio restas sonĝ’ etude ,

Vi kaptis mian koron jam konkere,

Mi ĉiam amsopiras vin konklude.