Mia unua libro pri Esperanto estis verkita de Vonlo Feng,kiu estis mia unua lernolibro de Esperanto:《Elementa kurso de Esperanto》;
La plej frue leginta gazeto de mi estis 《El popola cxinio》,sekve s-ro Armando Su sendis al mi kelkajn revuojn 《Esperanto》,la organo de UEA en 1982;
La Esperantaj libroj estis raraj en la 80aj jaroj ,en cxiuj momentoj kaj cxiuj lokoj de cxinio mi sercxis tiuspecajn librojn en aux pri Esperanto,tio estis mia granda intereso dum mia juneco .
En la jaro 1983 mi vizitis la logxejon de S-ro Wang tianyi en urbo Xi'an,tiam mi estis soldato de la Cxina liberiga popola armeo,en lia librosxranko mi trovis multajn interesajn librojn en Esperanto, precipe tiujn pri Esperanta literaturo,tre gxojinte mi ricevis lian donacon per tiu libro 《El japana literaturo (1868-1945)》.
La alia gxojinta afero estis ,ke mi bonsxance acxetis la represitan PIV(Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto) en la fremdlingva librejo de Xi'an, en kiu librejo tiu libro estis unika en Esperanto.

Kun la paso de la tempo mi torvis multajn Esperantajn librojn kaj gazetojn ,kiuj estis eldonitaj en kaj eksterlandaj eldonejoj,iuj el mia librosxranko estis donacitaj de vekantoj de tiuj libroj,mencindaj el tiuj verkantoj estis jenaj:

Johan Valano (Claude Piron),kiu estas famekonata verkisto kaj lingvisto en Esperanto,li donacis al mi kivn librojn el la detektivromana serio "Cu.."?,

William Auld,kiu estas fama poeto kaj prezidando de la Akadenio de Esperanto,Lia literatura agado premisis lian kandidatigon por la literatura Nobel-premio,mi ricevis lian leteron kaj libron 《Enkonduko en la originalan literaturon de Esperanto (1979)》,tiam mi tre sxatas studi la historion pri Esperanta literaturo,kaj planis traduki tiun libron,sed gxis nun mi ne plenumis tiun taskon.

Hori Yasuo ,kiu estas japana verkisto kaj raportisto,li verkis serian raporton cxiujare pri japanio,li sendis al mi tri librojn 《raportoj el Japanio 6.7.8》
Antaux nelonge S-ro Pauxl sendis donace la libreton elangligitan tradukon de Wiliam Auld la poemoj de Omar Khayyam 《Robaijo de Omar Khayyam》,kiun mi tre tre sxatas.

En la jaro 2004 mi partoprenis la 89an UK en Pekino,kaj kiel volontulo mi servis en la libroservo de UEA,tio estas mia preferinda laboro,gxuste en tiu momento mi povas foliumi multajn librojn ,el kiuj multaj logis mian scivolemon,sen la plej malgranda hezito mi acxetis 20 librojn kun pago je 2000 yuanoj.

Nuntempe la komunikado cxiam pli rapide glatas per la interreto,cxiutage mi povas ricevis la retleteron pri noveldonitaj libroj de la UEA ,la Esperanta kulturo pli kaj pli disvolvigxas ,kaj mia librosxranko ricxenhavos cxiam pli...