Ĉinesko furoras en Ĉinio Okaze de la 7-a Ĉina Esperanto-Kongreso okazinta en Kantono, je la 9-a de decembro, la 1-a Seminario pri Ĉinesko okaziĝis kun pli ol 50 partoprenantoj el diversaj partoj de Ĉinio. Tiu prizorganto de la forumo “lernado de Esperanto”,ankaŭ fama ĉineskisto Vejdo prezidis la Seminarion.fama verkisto kaj ĉineskisto Guozhu prelegis ĉefteme. Li, kun granda emocio, resumis atingojn akiritajn dum 33 jaroj en pionira kreado kaj tradukado de ĉineskaj poemoj. Laŭ la statistiko en lia prelego, ĉineskistoj jam elbakis 631 titolojn kun pli ol 1400 poemoj per 94 diversaj ĉineskaj skemoj dum 33 jaroj. Post lia prelego, oni okazigis la premieran ceremonion de kvin libroj pri ĉinesko. La prelegon sekvis memvolaj paroladoj. Inter ili troviĝis konataj vizaĝoj de ĉineskistoj Even, Sceto, Li Weilun k.a.

Ekde la pasinta jaro Vejdo fondis rubrikon “Ĉinesko”en la forumo “lernado de Esperanto”,en kiu sinsekve aperis kelkaj verkantoj de ĉinesko,ili provis uzi la fiksforman poetikon verki poemojn,kiuj estis publikigitaj en la forumo,poste S-ro Vejdo kompilis kelkajn elektronikajn librojn de ĉineskoj.iom post iom la verkantoj de ĉinesko pli multiĝas, ĝis nun ĉirk.25 personoj aliĝis al la teamo de ĉineskistoj.Espereble la ĉineska verkado en ĉinio prosperas glate, ĉinesko fariĝos kiel literatura skolo en Esperantujo. ------------------------------------------------------------- P.S.kvin libroj pri ĉinesko: Ŝlosilo de Ĉinesko (Guozhu), Sekretaj Ĉineskoj (Lily), Ezopa Saĝo (Vejdo),300 Sopir-al-Sudoj kaj Ĉineske (1973-2007.10.) (ĉiuj elŝuteblaj ĉe www.elerno.cn/elibroj.htm).