Kiam revenu?
_Laŭ ĉineska skemo Dan Jiangchun

ĉe fenestro
sidas milda virino
kun fascino
kaj amabstino

Kontinue
falas pluvo kun spleno
Kie vi?
hirta sceno
sola reveno