-

Vivprotokolo:

Familia kaj individua nomo: Bartek Anna

Titoloj uzindaj ĉenome: Sinjorino

Loko kaj dato de naskiĝo: Kaposvár, Hungario, 19 junio 1955

Plena adreso: str. Táncsics Mihály n-ro 83, etaĝo 8, pordo 81, HU-1211 Budapest, Hungario,

telefono: +36 70 622 1887

retadreso: anjo6a@gmail.com

skajpo: anjo552

Kiu(j)n fako(j)n vi lernis? - Muzikhistorion kaj kantadon

Kian mezlernejan diplomon vi akiris? - Abiturienta, Muzikkonservatorio Béla Bartók, 1974 Budapeŝto;

Hungara Radio: kvalifiko "A", kiel ŝlagro kantistino, 1978;

Landa Organiza Oficejo: kvalifiko "A", kiel melodikantistino, 1978;

Kiu estas via profesia situacio, aktiva aŭ emerita?: Aktiva:

1964 - 1969 Membro de la infankoruso de Hungara Radio kaj Televido;

1965 30-taga turneo en Japanio kun la infankoruso de Hungara Radio kaj Televido;

1978 - profesia kantistino;

1980 - 1988 membro de la korusoj de Budapeŝta Trafikentrepreno (amatora) kaj de Hungara Radio (profesia);

1991 - membro de gospelkoruso, gregoriana koruso, tri leĝermuzikaj ensembloj;

Emeritiĝis pro astmo el profesio kemiistino 1989;

Kiam vi esperantiĝis?

1971 unua renkontiĝo kun Esperanto;

1984 esperantiĝo -- ekde tiam mi kalkulas mian E-aktivadon;

Kion vi faras por Esperanto? -

1984 Internacia Korusa Renkontiĝo, kiel solkantistino en Pisanica (Kursejo), E-lingvokurso ĉe s-ino Pechan;

1984 - diversaj Esperanto-aranĝoj en Hungario kaj eksterlande, kun recitaloj, koncertoj;

1985 Superintensiva E-lingvokurso kvintaga, kun pseŭdonimo Anjo Mezul';

1986 Ŝi ricevas la artistan nomon: Anjo Amika, de Péter András Rados;

1987 UK en Varsovio, "Ni serĉas talentojn", recitalo, kun pseŭdonimo Anjo Amika, kiu estas kiel artista nomo ankaŭ nuntempe, oficiale registrita ĉe matrikulo en Budapeŝto;

1992 aperigo proprakoste la unuan kasedon "Por vidi la mondon", partopreno en Komuna Kristana Kongreso en Velence (Hungario) kaj UK en Vieno, kun prezento de la kasedo, Internacia Folklora Festivalo, Diosgyör (Hungario), kun popolkantoj en Esperanto;

1993 partopreno en Alcudio (Katalunio) Katalunan Esperanto-Kongreson, kun koncertoj;

1994 13a ILF en Bratislavo (Slovakio), kun prezento de la planata enhavo de la nova kasedo, aperigo de "Dimanĉa Koncerto" ĉe Kooperativo de Literatura Foiro, Danuba Rendevuo en Budapeŝto, samloke ekspozicio pri 25 datrevena Literatura Foiro, kiel deĵorantino; prezento de "Dimanĉa Koncerto" en Triesto; Konkurso Kantitaj Poemoj organizita de Hungara Televido kaj la folklora ensemblo Kaláka, unua premio;

1995 - Membriĝo en LF-koop, deĵorado ĉe KCE;

1995 Mediteranea Konferenco en Triesto, kun koncerto, 14a ILF en Gdansko, kun preĝeja koncerto ("Dimanĉa Koncerto"), recitalo; partopreno en "Anabel" en Halle (Mezgermanio):

1995 - 1996 Muzikigado de esperantlingvaj poemoj;

1996 15a ILF en Eger (Hungario), kun gvido de Interkona vespero kaj kantadoj, partopreno en "Projekto Klera";

1997 16a ILF en Napolo, kun recitalo; ĉe la Urba Biblioteko en CDELI, Ĉaŭdefono, ordigado de la kasedoj laŭ slipara maniero; Koncerto en Laŭzano.

1997 - distribuanto en Hungario de la varoj kaj de la du periodaĵoj de LF-koop, estras la Bendofakon de LF-koop;

1998 1a Forumo por la Pakto por la Esperanta Civito; laŭ la Svisa Ekzamena Regularo diplomo pri Esperanto, unua grado; ĉe s-ro Károly Fajszi katalogado de libroj laŭ slipara metodo, ordigado de katalogitaj libroj, librobindado laŭ kudra maniero; 17a ILF en Lublin/Swidnik, kun recitalo; Internacia Festivalo en Saarbrücken, kun gvido de Interkona vespero, gvido de Literatura Kafejo, pri Raymond Schwartz, koncerto;

1998 - 2002 Partopreno en Plurnivelaj Internaciaj Kursaroj dua kaj tria gradoj;

1999 Laŭ la Svisa Ekzamena Regularo diplomo pri Esperanto, dua grado; kantado en E-aranĝoj;

2000 Kantado en E-aranĝoj;

2001 3a Forumo por la Pakto por la Esperanta Civito en Sabloneto, kiel delegito de red. Debrecena Bulteno + koncerto; SAT-Kongreso en Nagykanizsa (Hungario), kun koncertoj; Ispra, E-kongreso de la itala sekcio de IKUE, kun koncertoj/recitalo; varbado kandidatojn al la Blanka listo al la unua baloto al la Civita Senato;

2001 - 2002 Antaŭpreparo kandidatojn al la ŝtataj, mezgradaj E-lingvoekzamenoj;

2001 - 2002 - komence de 2003 Perkoresponda kurso pri E-Literaturo, kun gvido de d-ro Silfer;

2002 Dua eldono de "Dimanĉa Koncerto" kaj aperigo de KD "Bela revo" ĉe LF-koop; IKUE-Kongreso en Ĉeĥio, kun koncertoj; 1a sesio de la Civita Parlamento kaj de la Civita Senato – ekde tiam senatanino (Blanka grupo) – recitalo dum la distra vespero; recenzoj pri diversaj KD-oj kaj kantlibreto en Literatura Foiro;

2003 - redaktado de HeKo, organo de la Esperanta Civito, preparado de nova KD kies planata titolo estas: "Trans la Danubo ie";

2003 Membriĝas en Humana Eŭropa Asocio, kaj en Humana Esperanto-Asocio.

2003 SAT-Kongreso en La Chaŭ-de-Fonds (Svislando), kun kontribuo al la teatraĵo "La Familio de Anto Speri" de Giorgio Silfer (kanto), kaj kun recitalo, Ekumena Esperanto-Kongreso en Rimini, kun kontribuo al la teatraĵo "La Familio de Anto Speri" de d-ro Giorgio Silfer, kun kanto kaj kun publika koncerto; Esperantologia Fakultato, pri Socikulturo, komenciĝo de preparo de historiajn kaj demografiajn atlasojn.

2004 - Preparas KD-on kun la titolo: "Himno al Eŭropo", al la deputitoj de la Eŭropa Parlamento. Gvidis intensivan semajnan E-lingvokurson, antaŭpreparis kandidatojn al mezgradaj ŝtatlingvoekzamenoj pri Eo. Redaktas samizdat daŭriganton de Debrecena Bulteno "DECEMBRA BULTENO", aperanta unu fojon jare.

2004 - unu el la fondinto de la Feminisma Esperanta Movado. Post la fonda Asembleo elektita kiel komitatanino de FEM. Kunlaboras kun la redakta stabo de "Femina" revuo ne nur por virinoj, kies unua n-ro baldaŭ atingos la ĝis nunajn abonantojn.

2005 - Membriĝas en la Budapeŝta Esperantista Medicina Fakgrupo.

2005 - Ekde la 30a de aprilo estas membro de Kontrola Komisiono ĉe Hungaria Esperanto-Asocio. Ekde la 28a de junio estas elektita kiel vicprezidanto de ĝi.
Partoprenas la 17an EEK en provinca urbeto Piliscsaba, kun koncerto kaj kontribuoj kun kantado dum la distraj programeroj kaj diservoj. Dum tiu ĉi aranĝo ricevas oficialan inviton al la IKUE Kongreso en Ĉeĥio en 2006 de la prezidanto de IKUE, Miloŝlav Ŝvaĉek.

Ŝi komencas ricevi ĉefrolojn en Muzikeloj kaj Rokoperoj.

En aŭgusto estas studento de dusemajna Esperantologia Fakultato.

Aktivas dum la Kolokvo 14-19 de aŭg "Esti virino kaj verkisto en la nuna mondo". Kontribuas al la kultura programero per recitalo, kun prezento de kelkaj novaj kantoj.
2006 - Ekde la 26a de feb oficiale sekretario kaj kasisto de FEM, kunordiganto (prokuristo) de Fonduso ISOBE.

Inter la 8a kaj 15a de jul partoprenas – plenumante la pasintjaran inviton de la IKUE prezidanto – la IKUE Kongreson en Velehrad (Moravio).

La 21an de jul partoprenas la lastan sesion – dum tiu ĉi mandato – de la Senato. Sekvonttage partoprenas la Forumon kiel observanto.Ekde la 23a de julio partoprenanto de la Somera Universitato pri Mondialismo.Ekde la 16a de decembro reelektita al la Civita Senato, kies inaŭgura sesio okazos en Bruselo la 19an de marto 2007.

2007 - Partoprenas la inaŭguran sesion de la Civita Parlamento kaj la unuan sesion de la novelektita Senato.

2007 maj 26 - edziniĝas al d-ro Bartek István, ekde tiam ŝia oficiala nomo estas: Bartek Anna. La artista nomo restas Anjo Amika.

2007 jun - partoprenas la junian Eo-aranĝon de HESZ-EK, kie kontribuas al la dimanĉa kultura programo per grandsukcesa recitalo.

2007 jul - partoprenas IRIS (Inter Regiona Internacia Semajno), kun furore sukcesaj koncertoj. Dum la Kongreso de Hungaria Esperanto-Asocio, ŝi estas elektita kiel membro de la Komisiono pri Edukado. La mandato daŭras kvar jarojn.

2007 aŭg - partoprenas la Someran Universitaton pri Geopolitiko, kontribuante tradukante en esperanton kaj laŭtlegante la prelegtekston de d-ro György Nanovfszky.
2007 sep - aktive kontribuas al la kultura programo de ARKONES.

2007 okt - kandidatiĝas al la posteno de redaktoro de Heroldo de Esperanto. Kontribuas al ITEB, tradukante en la hungaran la esperantajn tekstojn de la ekspoziciaj paneloj.

2007 nov 2 - estas kandidato por ekzameniĝi laŭ la nova LTSEC por ekhavi la diplomon "C1". Dum la dua aŭ tria semajno de novembro ŝi surbendigas la enhavon de la nova KD "Trans la Danubo ie". La prototipon de la KD ŝi kunportos en januaro 2008 al Ĉaŭdefrono.

2008 Ŝi komencas kanti lidojn kaj ariojn kun la orkestro Elvinus.

2009 mar - staĝoj en Nilvange kaj en Landersen, kun recitaloj.
2009 apr - Ŝi estas reelektita al la Komitato de FEM, kiel sekretario, kasistino kaj gvidanto de la Fonduso Isobe.

2009 dec - Ŝi estas elektita en la komisionon pri elekto kaj reelektita en la komisionon pri edukado, en HEA.

2010 jan 30 - Ŝi reprezentas Feminisman Esperantan Movadon en la Kultura Konsilio de Kultura Centro Esperantista.

2010 jun 26 - Ŝi estas elektita en la komitaton de Hungaria Esperanto-Asocio.

2010 dec 20 - Ŝi reprezentas Hungarian Esperanto- Asocion en Zagrebo, dum Zamenhof Festo.

2011 marto 03 - Forpasis ŝia edzo d-ro István Bartek, kiu partoprenis kun ŝi en multaj Eo-aranĝoj.

2011 apr 01-03 - Ŝi reprezentas Hungarian Esperanto-Asocion en Karlovo dum Internacia Kultura Festivalo de Esperanto.

2011 jun 01-05 - Ŝi partoprenas en Milano la senatan sesion de la Esperanta Civito.

2011 jun 22-28 - Ŝi partoprenas la duan Atelieron por verkistinoj pri poezio.

2011 sep 10 - Ŝi kantas en serio de Aŭtuna Festivalo, en Kestölc.

2011 sep 23-26 - Ŝi partoprenas ARtajn KONfrontojn en ESperanto.

2011 okt 06 - Ŝi partoprenas feston omaĝe al d-ro Kolomano Kalocsay.

2011 nov 03-06 - Ŝi kaj kiel organizanto kaj kiel kantistino partoprenas la 35an Hungarian Esperanto-Kongreson.

2011 nov 11 - Ŝi partoprenas feston de la Danubkurbiĝa Esperanto-Societo, en la provinca urbo Vác, okaze de nomumo de la salono, kie regule kunvenadas la Eo-klubanoj. La salono ricevis la nomon de Julio Bénik, fama esperantisto, kiu disponigis presejon por "Literatura Mondo".

2011 nov 17 - dec 11 - Ŝi havas trejnadon por redaktora posteno.

2012 feb 15 -apr 17 - Ŝi staĝas en Svislando.

2012 apr 24-26 - Ŝi partoprenis Junularan Esperanto-Renkontiĝon (JER) ankaŭ doninte koncerton.

2012 maj 16 - aŭg 30 - Ŝi staĝis en Svislando; en julio ŝi partoprenis la 3an Atelieron pri beletra kreivo pri redaktado.

2012 aŭg 19-24 - Ŝi partoprenis la Naturamikan Semajnon, en Grindelvaldo.

2012 sep 02 - Ŝi anoncis sian ne rekandidatoĝon al la estraro de HEA.

2012 sep 21-23 - Ŝi kontribuis per koncerto al la programoj de ARKONES.

2012 sep 27 - Ŝi partoprenas la 1an Literaturan Kafejon, post ĝi la fondan asembleon de Fajszi Amika Rondo, kies vickunordiganto ŝi fariĝis kun demokratia elekto.

2012 okt 10 - Ŝi kantis dum la 5a Renkontiĝo de Malfermitaj Vinkeloj, en Kelsztölc.

2012 okt 12-15 - Ŝi partoprenis la inaŭguron de la Naturamika Esperanto-Domo, en Malago, kontribuinte per kantoj al la aranĝo; okt 14 - ŝi diplomiĝis je la nivelo C.2.

2012 nov 08-11 - Ŝi partoprenis la 1an Internacian Esperanto-Lernejon, kontribuante per koncerto; 10 nov - antaŭtagmeze en Gliwice donis koncerton ŝi dum GRUPE. Samtage vespere, ŝi donis la koncerton en la kastelo de Bartoŝovice.

2012 nov 11 - Ŝi akceptis esti kunlaboranto de Verda Stacio Esperanto-retradio.

2012 dec 03 - Ŝi ĉeestis la 2an Literaturan Kafejon.

2012 dec 16 - Ŝi kontribuis al la kultura programo de la Zamenhof tago.

2013 jan 24 - Ŝi gvidis la 3an Literaturan Kafejon jam en Landa Fremdlingva Biblioteko.

2013 feb 21 - Ŝi ĉeestis la 4an Literaturan Kafejon.

2013 feb 22 - Ŝi kontribuis per E-kantoj la 1an Lernejan Balon, en Bartoŝovice.

2013 mar 04 - Ŝi ĉeestis la Inaŭguron de nova Esperanto-klubo en Budapeŝto, kontribuinte per kvar esperantlingvaj kantoj.

2013 mar 15-17 Ŝi partoprenis Junularan Esperanto-Semajnon (JER), en la urbo Győr, interalie doninte koncerton.

2013 apr 01 - Anjo donis koncerton dum la E-Kongreso de SAT-Amikaro, en Métabief.

2013 apr 06 - Ŝi partoprenis la Internacian Kulturan Festivalon de Eo, en Karlovo kiel ĵuriano, ŝi donis koncerton al la konkursantoj.

2013 maj 21 - Ŝi estis kun delegacio en la Internacia Esperanto-Muzeo, en Vieno.

2013 maj 23 - Ŝi estas estraranino de Fajszi Amika Rondo.

2013 jun - ŝi gvidas la grupon de Esperanta Naturamikaro de Budapeŝto.

2013 jun 20 - ŝi estas gasto de la 8a literatura kafejo, organizita de Fajszi Amika Rondo.

2013 jul - Ŝi partoprenas la 4an Atelieron pri beletra kaj redakta kreivo. Ŝi deĵoras ĉe la Esperanto-Domo de Kultura Centro Esperantista ĝis la 6a de aŭgusto.

2013 sep 20-22 Ŝi partoprenas la 29an ARKONES, kun inaŭgura koncerto, ŝi kantis dum la "Mielvespero", en ambaŭkazoj, kun grandega sukceso.

2013 sep 27- dec 14 - Ŝi deĵoras ĉe la E-Domo de KCE.

2013 nov 09 - Ŝi estas elektita, kiel sekretario de KCE.

2013 dec 14-16 - Ŝi partoprenas Zamenhofan feston, kun kantoj, debaton pri la E-kulturhistorio, en Malago, Studtagon pri federismo, konfederismo, en Sevilo, kie ŝi kontribuas ankaŭ per siaj kantoj.

2014 jan - Ŝi partoprenas la skriban antaŭpreparon al la 5a Ateliero pri beletra kaj redakta kreivo.

2014 jan - Ŝi daŭre organizas literaturajn kafejojn de Fajszi Amika Rondo.

2014 jan - Ŝi deĵoras ekde la 17a ĝis la 9a de aprilo, en Svislando.

2014 apr 10 - Fajszi Amika Rondo estas registrita kiel Fondumo.

2014 apr 10 - Ŝi estas konsilianino de FAR fondumo.

2014 maj 10-17 - Ŝi partoprenas la 5an Atelieron pri redakta kreivo.

2014 jun 19 - Ŝi mem gvidas literaturan kafejon en la Landa Fremdlingva Biblioteko.

2014 jun 22 - sep 14 - Ŝi deĵoras en Svislando.

2014 sep 26 - Ŝi kontribuas per kantado en la programero de LFB dum la Eŭropa Tago de Lingvoj.

2014 sep 27-28 - Ŝi partoprenas la 30an ARKONES kun koncerto kaj kun kantado dum la Miela vespero.

2014 sep 30 - Ŝi kontribuas al la programo de festeno okaze de la 90jara naskiĝtago de Éva Farkas-Tatár, kiel intervjuanto kaj per kantado.

2014 okt 16 - Ŝi mem gvidas literaturan kafejon en LFB.

2014 okt 18 - Ŝi kontribuas per recitalo dum la libroprezento NANO, en Pécs.

2014 22 okt - 10 jan 2015 - Ŝi deĵoras en Svislando.

2015 26 feb - 20 maj - Ŝi deĵoras en Svislando.

2015 feb 27 - mar 01 - Ŝi partoprenas la Kolokvon pri "Vivanta Lingvo de Vivanta Komunumo", kiel teknikisto, kaj ankaŭ donante recitalon al la ĉeestantoj de la Kolokvo.

2015 feb 28 - Ŝi estas reelektia en la Komitaton de KCE, kiel sekretario.

2015 mar 01 - Ŝi estas elektita en la Komitaton de Kooperativo de Literatura Foiro.

2015 maj 21 - Ŝi kunorganizis literaturan kafejon kaj ĉeestis.

2015 jun 12 - Anjo kantis en la Biblioteko Ervin Szabó, en Buda.

2015 jun 20 - Ŝi partoprenis la jubilean EKRA en Razgrado, kun furore sukcesa kantvespero.

2015 jun 24-28 - Ŝi partoprenis la Parlamentan sesion de la Esperanta Civito ankaŭ kun kantoj kaj la Socikulturan Semajnfinon, same kun kantado, en Stokholmo.

2015 jun 29 - Anjo deĵoras en Kultura Centro Esperantista, en La Chaux-de-Fonds.

2015 jul 25-01 aŭg - Ŝi partoprenis la 100an Universalan Kongreson en Lillo, kaj kiel kantistino kun grandsukcesa koncerto kaj kiel korespondantino de Heroldo de Esperanto.

2015 aŭg 17 - Ŝi kiel ekzamena komisionanino unuan fojon ekzamenis poste, subskribis la unuan dilpomon pri nivelo A2.

2015 sep 24-27 Ŝi partoprenis la 31an ARKONES-on, kie jam la malferman koncerton ŝi donis.

2015 okt 01-04 Anjo partoprenis la 4an Internacian Esperanto-Lernejon, kie ŝi ne nur donis koncerton sed gvidis studgrupon por konversacia nivelo.

2015 okt 18-28 Ŝi gvidis 11 tagan intensivan E-lingvokurson en la Esperanto-Domo de Kultura Centro Esperantista, en La Chaux-de-Fonds, uzante la Fundamento-n de Esperanto.

2015 dec 06 Ŝi partoprenis la Zamenhofan feston de Hungaria Esperanto-Asocio, kontribuante kun kantoj.

2015 dec 12 Ŝi partoprenis prezenton de poemaro, dum kiu ŝi kantis 6 kantojn. Ŝi kantis ankaŭ en la ĝami en Pécs. La invitinto estis Mária Eszes, prezidantino de la Artrondo de Pécs.

2016 feb 26-29 Ŝi partoprenis la 2an Kolokvon de Vivanta lingvo de vivanta popolo, kun la temo Denaskismo.

2016 mar 17 Ŝi ricevis tute novan kanton de János Bródy kaj László Tolcsvay, kies teksto estas esperantigata per la plumo de Perlo Miela. La titolo de la kanto estas: Békét és reménységet / Pacon kaj esperon.

2016 apr 14- Ŝi denove deĵoras en KCE, en La Chaux-de-Fonds, Svislando.

2016 maj 7 Anjo kantis dum la inaŭguro de la Okcidenta legacio en Bruselo.

2016 maj 8 Ŝi donis koncerton dum PEKO, en Namuro.

2016 jun 11 Ŝi partoprenis EKRA-n en Razgrado (Bulgario), kun recitalo ankaŭ kun novaj kantoj.

2016 jul 22-30 Ŝi partoprenis la 101an Universalan Kongreson, dum kiu ŝi kunlaboris kun la teamo de Verda Stacio, donis unŭoran koncerton en Teejo al Bonaj Homoj dum la aranĝo "Teo kaj Amo".

2016 jul 31-04 aŭg 2016 Ŝi partoprenis la 1an Artan Renkonton Transnacian en Esperanto, en Budapeŝto kaj kiel LKK-ano kaj kiel artisto kantante plurfoje dum la aranĝo.

2016 sep 17-23 Ŝi prtoprenas en Instruista Trejnado unua sesio.

2016 sep 23-25 Ŝi partoprenas ARKONES-on. Dum la Miela Vespero, ŝi prezentis ŝian plej novan kanton en Esperanto, Pacon kaj esperon, kun grandega sukceso.

2016 sep 29 Ŝi estas elektita kiel vicprezidanto de Fajszi Amika Rondo/FAR fondumo.

2016 dec 04 Ŝi kantis en la preĝejo Sta. Anna kun la violonorkestro ELVINUS, kun grandega sukceso.

2016 dec 15 Ŝi organizis Zamenhofan Feston en Kultura Centro Esperantista.

2016 dec 12- Ŝi estas onklino ĉe Ekparolu!, ĉe Edukado.net

2017 feb 28 Ŝi estas elektita kiel prezidanto de FAR fondumo.

2017 apr - Ŝi regule heplas provlegante al Mikelo, kiu faras bonegajn tradukojn el la franca, en Esperanton.

2017 apr 09 - okt 01 - Ŝi denove deĵoras en Kultura Centro Esperantista.

2017 apr 13 Ŝi, kiel reeliktita senatanino de la Esperanta Civito, partoprenis la Inaŭguran sesion de la civita Parlamento.

2017 apr 14 Ŝi partoprenis la jubilean feston pro la 100 jariĝo de la forpaso de Zamenhof.

2017 jul - Ŝi estas prizorgantino de unu grupo de legluktantoj en Esperanto-Sumoo.

2017 jul 16-21 Ŝi partoprenis la 2an ARTE, kiu fakte estas Junulara Arta Renkonto Transnacia en Esperanto. Kontribuis al la muzika kabareto de Pedro Carillo Lopez, poste ŝi donis koncerton. Ŝi partoprenis aktive ankaŭ en Ateliero pri Artkomedio, ankaŭ ludante rolojn de diversaj karakteroj. Fotoj aperos ĉi tie pri la aranĝo.

2017 sep 10-24 - Ŝi denove prizorgas unu legluktan grupon. Ŝi mem partoprenas la 48an Esperanto-Sumoon.

2017 okt 13 - Ŝi estas gasto de 40jara jubilea aranĝo en Hódmezővásárhely, estas farita intervjuo kun ŝi kaj ŝi donas recitalon el siaj plej popularaj esperantlingvaj kantoj.

2017 nov 12-26 - Ŝi denove estas prizorgantino de unu lrgluktanta grupo dum la 49a Esperanto-Sumoo, kiun ŝi mem partoprenas legluktante.

2017 dec 09 - Ŝi kantis kun la Svisa Esperanto-Koruso dum la Trilanda Renkonto kaj Zamenhof festo.

2017 dec 16 - Ŝi partoprenis studsabaton. Dum la posttagmeza parto disvolviĝis Zamenhof festo kun ludoj kaj kantadoj. Ankaŭ Anjo kantis unu kanton, kantiginte la ĉeestantojn.

2018 feb 15 - Ŝi gvidis la 44an literaturan kafejon, organizitan de FAR sub la aŭspicio de Esperanta PEN-Centro. La gasto estis d-ro Vilmos Benczik.

2018 mar 01 - Ŝi rekomencis sian deĵorperiodon, kiel volontulo, en La Chaux-de-Fonds, en la Esperanto-Domo de Kultura Centro Esperantista.

2018 apr 20-22 - Ŝi partoprenis la 83an Staĝon en Rimlshof en Buhl, kontribuis kun kantigo de la publiko, donis pli ol unuhoran koncerton kaj kantis en Katedralo kaj preĝejo.

2018 - Ŝi regule heplas provlegante al Mikelo, kiu faras bonegajn tradukojn el la franca, en Esperanton.

2018 jul 19 - Ŝi gvidis la 48an literaturan kafejon, kies gastoj estis Halina Gorecka kaj Aleksander Korĵenkov. La temo estis: Nia Diligenta Kolegaro. La verkon aperigis Sezono kaj Litova Esperanto-Asocio.

2018 aŭg 4 – Ŝi partoprenas kulturan versperon en Svitavy kun unu kanto.

2018 aŭg 5 – Ĉi donis pli ol unuhoran koncerton en Svitavy.

2018 aŭg 6 – Ŝi veturis al Bartoŝovice, kie ŝi instruis Esperanton al progresantoj.

2018 aŭg 7 – Ĉi donis koncerton en la kastelo de Bartoŝovice.

2018 aŭg 8 – Ŝi kantis en Novi Ĵiĉin kun Jana Muĵeĉkaja.

2018 aŭg 10 – Ŝi denove estas en Kultura Centro Esperantista, kiel volontulo.

2018 aŭg 16 - Ŝi donis etan koncerton dum Esperantologia Fakultato pri
Hilelismo / Homaranismo.

2018 sep 21-23 - Anjo partoprenis la 34an ARKONES, en Poznan. Jam vendredon vespere, ŝi kantis dum la kolektiva koncerto du kantojn, sabate donis koncerton.

2018 okt 11-17 - Ŝi laboris en Budapeŝto, en la sidejo de Fajszi Amika Rondo fondumo, kiu estas ankaŭ la orienta legacio de la Esperanta Civito. Vizitis la Muzeon Attila József, kie ŝi rekte tradukis el la hungara lingvo en Esperanton al la konsulo de la Esperanta Civito.

2018 dec 06-08 - Ŝi havis mision en la Naturamika Esperanto-Domo, en Malago.

2018 dec 15 - Ŝi partoprenis Studsabaton kaj Zamenhof Feston en CDELI.

2019 jan 13 - Ŝi kantas kun la Svisa E-Koruso en Etoy, dum ekzercado.

2019 jan 19 - Ŝi anstataŭis Monika Molnar dum Studsabato en CDELI, en la urba Biblioteko de La Chaux-de-Fonds.

Anna Bartek / Anjo Amika