Al ĉiuj miaj karaj geamikoj, mi deziras
Prosperan, Sukcesoplenan, Feliĉan
Novan Jaron 2018!