Karaj,

Kun ĝojo invitas vin ĉiujn Fajszi Amika Rondo al sia 42a literatura kafejo, kies
gasto estos d-ino Perla Martinelli, pri la temo "La jardeko de la revuo Femina".

La 42a literatura kafejo disvolviĝos en la OKISZ-Oficeja domo, teretaĝe
salono 3, strato Thököly n-ro 58-60 (bushaltejo: strato Cházár András (busoj
n-ro 5, 7, 110 kaj 112) lundon la 16an de oktobro 2017, ekde 18h15.

La ĉeesto de d-ino Perla Martinelli estas unika! Bonvolu ne maltrafi tiun ĉi
eblon.

Venu, ĝuu la prezenton de nia gasto, ĝuu la bonan etoson! Ni atendas vin!

Bonvolu anonci vian partoprenon al <budapest@esperantio.net>!!!

Kun plej koraj salutoj
Anna Bartek
vicprezidanto FAR fondumo