Karaj Geamikoj,

Jam nun bonvolu noti en viajn kalendarojn la datojn de la venontjara Internacia Junulara Lingvotendaro, 30 jun - 07 jul 2013. La lingvotendaro okazos en Nyíregyháza, en la Sóstóhegyi-ĉevalklubo.

Instruos nian lingvon du eksterlandaj E-instruistoj, el kiuj unu estas tute certe, Stano Marĉek.

Ni atendos aliĝojn, kiel eble plej multe da el mez- aŭ/kaj altlernejoj.

Pliaj informoj sekvos.

Amike,
nome de la organizantoj,
Anjo