Karaj Geamikoj,

Mi dankas vin ĉiujn pro akiro de tiu ĉi multnombra vizito en mia paĝo, kien ĉiam vi ĉiuj estas bonvenaj.

Mi deziras Pacan, Prosperan, Sukcesoriĉan Novan Jaron al vi ĉiuj!

Elkore kaj plej amike,
Anjo