NE-ESPERANTISTA MUZIKBANDO ELDONIS DU ESPERANTLINGVAJN KANTOJN
(dulingva teksto esperantlingva/itallingva)

GRUPPO MUSICALE NON-ESPERANTISTA PUBBLICA DUE CANZONI IN ESPERANTO
(testo bilingue esperanto/italiano)ESPERANTO:

Antaŭ ne longe ne-esperantista muzikbando el Milano (Italujo), kiu nomiĝas Rêverie, eldonis diskon kies titolo estas “Shakespeare, la donna, il sogno” (Ŝekspiro, la virino, la revo). Tiu disko, kiu estas ĉefe anglalingva (la pecoj plejparte estas muzikigoj de poeziaĵoj de Ŝekspiro), entenas ankaŭ, kiel “kromajn trakojn” (“bonus tracks”), du esperantlingvajn kantojn.
La esperantlingvajn tekstojn de tiuj du kantoj verkis mi.

La unaj du publikaj plenumoj de tiuj ĉi du kantoj (“Kiam alvenos la fino” kaj “Plurestantaj Memoroj”) - okazintaj en Cascina Monluè (Milano) la 8an de Julio de la 2006a ene de la Festivalo “East is West” - estas spekteblaj interrete, subtestigitaj kaj esperantlingve kaj itallingve, ĉe la retadresoj:

tinyurl.com/yytbbb (elektu unu suban butonon kaj klaku sur ĝi)
kaj
tinyurl.com/y2dmyp (elektu unu suban butonon kaj klaku sur ĝi)

(Bonvolu rimarki ke la filmadoj estis faritaj per amatora fimilo, do la bilda kaj la sona kvalitoj estas rimarkinde malaltaj).

Nun la disko “Shakespeare, la donna, il sogno” (Ŝekspiro, la virino, la revo) estas aĉetebla per la retejo:
cdbaby.com/cd/reveriesongs
(tie vi povos ankaŭ aŭskulti etajn specimenojn eltiritajn el ĉiuj muzikpecoj de la disko!)
aŭ per rekta kontakto pere de la retpoŝta adreso:
postmaster@reverieweb.com

Pli da informoj pri la arta kunlaboro inter Rêverie kaj mi legeblas ĉe la artikolo:
LA MUZIKGRUPO “RÊVERIE” KAJ ESPERANTO
(www.ipernity.com/blog/28233/81750)

Pli da informoj pri la disko “Shakespeare, la donna, il sogno” (Ŝekspiro, la virino, la revo) legeblas ĉe la artikolo:
ŜEKSPIRO, LA VIRINO, LA REVO
(www.ipernity.com/blog/28233/81748)

Andrea Fontana (Anĉjo PacHorano)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vizitu la albumon "Mi kaj la muzikgrupo Rêverie" ĉe la adreso:
www.tinyurl.com/reverie-andreaITALIANO:

Recentemente un gruppo musicale non-esperantista di Milano - i Rêverie - ha pubblicato un disco dal titolo “Shakespeare, la donna, il sogno”. Questo disco, che è principalmente in lingua inglese (quasi tutti i brani sono trasposizioni in musica di poesie di Shakespeare), contiene anche, come “bonus tracks”, due canzoni in esperanto.
I testi in esperanto di queste due canzoni li ho scritti io.

Le prime due esecuzioni pubbliche di queste due canzoni (“Kiam alvenos la fino”/“Quando verrà la fine” e “Plurestantaj Memoroj”/“Ricodi che rimangono”) - avvenute alla Cascina Monluè (Milano) l’8 Luglio del 2006 in occasione del Festival “East is West” - possono essere viste in rete, con sottotitoli in esperanto e in italiano, agli indirizzi internet:

tinyurl.com/yytbbb
e
tinyurl.com/y2dmyp

(Vogliate notare che le riprese sono state eseguite con una videocamera amatoriale, quindi le qualità audio e video sono piuttosto basse).

Ora il disco “Shakespeare, la donna, il sogno” può essere acquistato presso il sito:
cdbaby.com/cd/reveriesongs
(qui potrete anche ascoltare brevi campioni tratti da tutti i brani del disco!)
oppure contattando direttamente l’indirizzo di posta elettronica:
postmaster@reverieweb.com

Maggiori informazioni sulla collaborazione artistica tra i Rêverie e me sono contenute nell’articolo:
IL GRUPPO MUSICALE “RÊVERIE” E L’ESPERANTO
(www.ipernity.com/blog/28233/81750)

Maggiori informazioni sul disco “Shakespeare, la donna, il sogno” sono contenute nell’articolo:
SHAKESPEARE, LA DONNA, IL SOGNO
(www.ipernity.com/blog/28233/81748)

Andrea Fontana (Anĉjo PacHorano)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Visitate l'album "Io e il gruppo musicale Rêverie" all'indirizzo:
www.tinyurl.com/reverie-andrea