(Teksto trovita en Interreto)
 
Peticio kontrau' usonaj armiloj en C'eh'io :

C'u Usono preparas novan "malvarman militon"?
Granda plimulto de la C'eh'oj ne volas fremdajn milit-bazejojn sur sia teritorio. Ili volas decidi per si mem pri tia problemo per referendumo, kiu estas fundamenta ilo de c'iu demokratio. Ni petas vin subteni nian sen-perfortan protestadon ! Tiu plano koncernas ne nur C'eh'an Respublikon sed ankau' la tutan Eu'ropon kaj ec' la tutan mondon.

Teksto de la pet-letero :

Karaj geamikoj,

Baldau', la parlamento devos voc'doni pri konstruado de usona milit-bazejo, kaj la rezulto vers'ajne estos favora malgrau' kontrau'staro de 70% el la popolo.
Pro la urg'a situacio, ni lanc'as ret-peticion kiel prem-rimedon sur la parlamento, por peti ke oni submetu tiun decidon je referendumo.

La usona projekto NMD - nacia sistemo per defend-misiloj - estas tre ampleksa plano kiu postulas fabrikadon de novaj armiloj kaj instaladon de milit-bazejoj en diversaj lokoj de la planedo. C'efe en Eu'ropo, la unuaj pas'oj estas instalado de radar-sistemo en C'eh'io kaj misil-bazo en Pollando. Tiu plano dividis Eu'ropon kiu nu ne kapablas respondi unuvoc'e kaj neperforte al la agresema politiko de Usono. La reagoj de C'inio kaj Rusio kreis etoson kvazau' "malvarma milito". La internaciaj strec'oj ig'as pli intensaj kaj la por-armila konkurso rekomencig'is. La milit-bazejoj celas militecigi kaj kontroli la spacon.

Granda plimulto de la C'eh'oj ne volas fremdajn milit-bazejojn sur sia teritorio. Ili volas decidi per si mem pri tia problemo per referendumo, kiu estas fundamenta ilo de c'iu demokratio. Ni petas vin subteni nian sen-perfortan protestadon ! Tiu plano koncernas ne nur C'eh'an Respublikon sed ankau' la tutan Eu'ropon kaj ec' la tutan mondon.
Subskribu nian ret-peticion kaj subskribigu viajn geamikojn.
Sendu al ni viajn subten-mesag'ojn !
Helpu nin kolekti 1 milionon da subskriboj !
Jan Tamáš
Non-violent Movement against US bases in Czech Republic