***** "-i-"oj naciismigas la landonomojn! *****

Jen tio, kion mi skribis por la Akademia forumo "AdE-diskuto".
Tio chi estas invito al kontraunaciistoj, eviti la uzon de "-i-"oj ene de la landonomoj (almenau ene de tiuj, jam dekomence gentobazaj), char la manio "-i-igi" chiajn kaj chiujn landonomojn, estas kontrauefika rilate al la kontraunaciisma idealo, kauzante plinaciismigon de la landnoma sistemo en EO.

Bonan legadon.

Andrea Fontana
www.ancxjo.pac-horano.ipernity .com
www.reverieweb.com

-------- Messaggio originale --------
Oggetto: Re: Kie la argumentado estas registrita?
Data: Fri, 15 Mar 2013 13:56:05 +0100
Mittente: Andrea Fontana <fontanaandrea@fastwebnet.it>
A: AdE-diskuto@yahoogroups.com

Saluton gekaruloj!

Permesu al mi doni nur personan (ne sciencan) impreson, pri la afero:

Egipt-o --> Egipt-uj-o / Egipt-i-o / Egipti-o;
Kore-o --> Kore-uj-o / Kore-i-o / Korei-o;
Ukraj(/i)n-o --> Ukraj(/i)n-uj-o / Ukraj(/i)n-i-o / Ukraj(/i)ni-o
Vjatnam-o --> Vjetnam-uj-o / Vientam-i-o / Vjetnami-o

Mia forta (sed nur persona kaj nescienca) impreso, parolante kun
geesperantistoj kiuj tre interesighas pri tiaj formoj, estas ke
chi-rilate, en la ordinara lingvouzo de geesperantistoj, okazis tre
stranga (kaj ech amuza) fakta (sed ne intenca) aliancigho inter
naciistoj kaj kontraunaciistoj!...

Mi klarigu.

Shajnas al mi sufiche evidente ke, por naciistoj, forigo de negentobaza
landonomo, favore al landonomo ja gentobaza, estas tute dezirebla
shangho, kongrua kun la naciisma ideologio...

Sed tre strange, kaj tre amuze, ech inter kontraunaciistoj tro da
ideologiemo favoris la super menciatajn lingvouzajn shanghojn.
Fakte, multe da kontraunaciistoj, ekezemple ene de la SATa sennaciisma
frakcio, asertas ke la neoficiala landa sufikso "-i-", au ech pli bone
tute novaj landoradikoj finighantaj per nesufiksa "-i-", havus la povon
malnaciismigi la landnoman sistemon en EO.
Ilia rezonado jenas:
ekzemple, dum "Ital'uj'o" estus naciisma formo, char ghi esence signifas
"lando de la italoj" (do, lando de iu aparta nacio), male "Ital'i'o" NE
estus tia, char iliaopinie la neoficiala sufikso "-i-" havus pli liberan
aplikeblon, kaj ekzemple "Ital'i'o" povus signifi "lando de la itala
lingvo", "lando de la itala kulturo", ktp (Same kiel "Niger'i'o"
signifus "lando de la rivero Niger"); ech pli bone, por la plej
ideologiemaj el la kontraunaciismaj i-istoj, "-i-" ne estu disigebla
aparta nova neoficiala (oficialiginda) sufikso, sed tute simple ghi estu
nedisigebla fina litero de tute novaj landoradikoj, kiuj neniel rilatas
al apartaj nacioj au lingvoj au kulturoj; do, lau tiu chi lasta
vidmaniero, "Italio" analizeblu kaj analizendu NUR kiel "Itali'o", lau
tute nova kaj nure geografia radiko "Itali-"; lau tiu chi vidpunkto,
kontraunaciistoj devus atente eviti uzi la gentoradikon "ital-", tiel ke
ghi iom post iom ighu arkaika; la celo ideologia estas, evidente, ke oni
iom post iom ne plu uzu gentonomojn, konforme al la ideologia vidpunkto,
lau kiu ne ekzistas kaj ne ekzistu nacioj, gentoj, popoloj, etnoj, ktp.
Do, finfine, oni nur parolus, ekzemple, pri "Itali-o" kaj
"itali-an-o-j", kaj ne plu pri "ital-o-j" kaj "ital-a" nacio...

Mi ne eniras la filozofian problemon chu ekzistas au ne aferoj kiel nacioj.
Mi nur simple diru ke estas diferenco inter tri malsamaj niveloj:

tiu filozofia/ontologia (chu ekzistas aferoj kiel nacioj?),
tiu ideologia/politika (chu la politika internacia sistemo bazighu sur
la disdivido lau nacioj?), kaj
tiu lingva (chu en planita lingvo kiel EO, oni shanghu la lingvouzon
konforme al siaj politikaj konvinkoj?).

Simple, mi nur atentigu pri la fakto, ke la rezonado de
kontraunaciistoj, politike/ideologie pledantaj favore al "-i-" (chu
sufiksa, chu radik-fininigha), kaj kontrau "-uj-", ja povas funkcii NUR
en kazoj kiel Italujo --> Italio, sed ghi ja misfunkcias (kaj
kontrauefikas) en kazoj kiel Koreo --> Koreio.
Kial?
Char, se temas pri jam ekzistantaj gentobazaj landonomoj (Ital'uj'o), la
anstatauigo de "uj" per "i" (chu en la formo "Ital-i-o", chu en la formo
"Itali-o") estas ja argumentebla per la supre resumitaj kontraunaciismaj
vidpunktoj. SED, se temas pri landonomoj kiuj ekde la komenco estas
NEgentobazaj ("Kore'o"), do la senbrida manio meti "-i-"ojn en chiujn
landonomojn kauzas tio, ke el la tiel nove formita nomo "Koreio" chiuj
nekontraunaciistoj emas analizi "Koreio" kiel "Kore-i-o", kaj egaligi
"Kore-i-o" al "Kore-uj-o"; el chio tio rezultighas tute nova gentonomo:
la nacio de la "kore-o-j"!
La fina rezulto, do, estas profunde kontraudira kontrau la ideologio de
la kontraunaciistoj: se la ideologio kontraunaciisma transformighas en
fanatika chiea uzo de "-i-" en CHIUJ landonomoj (do ech ene de tiuj,
kiuj komence estis negentobazaj, kiel Egipt-o, Kore-o, Ukrajn-o,
Vjetnam-o), la fina rezulto estas ke tia uzo naskas tute novaj
NACInomojn, lau la jena strukturo:

Kore-o (NEgentobaza landnomo) --> Korei-o / Kore-i-o (lau ideologio
kontraunaciisma) --> Kore-uj-o (GENTOBAZA landnomo) --> kore-o (tute
nova NACI-nomo)

Egipt-o (NEgentobaza landnomo) --> Egipti-o / Egipt-i-o (lau ideologio
kontraunaciisma) --> Egipt-uj-o (GENTOBAZA landnomo) --> egipt-o (tute
nova NACI-nomo)

Ukraj(/i)n-o (negentobaza landnomo) --> Ukraj(/i)ni-o / Ukraj(/i)n-i-o
(lau ideologio kontraunaciisma) --> Ukraj(/i)n-uj-o (GENTOBAZA landnomo)
--> ukraj(/i)n-o (tute nova NACI-nomo)

Vjatnam-o (NEgentobaza landnomo) --> Vjatnami-o / Vjatnam-i-o (lau
ideologio kontraunaciisma) --> Vjatnam-uj-o (GENTOBAZA landnomo) -->
vjatnam-o (tute nova NACI-nomo)

Mia fina rimarko, do estas varma invito al chiuj kontraunaciistoj eviti
tian nedeziratan faktan "aliancigho" kun la lingvouzo de naciistoj
(naciistoj tre felichas ke lingve naskighas novaj nacioj: koreoj,
egiptoj, ukraj(/i)noj, vietnamoj...).
Kiel eviteblas tia aliancigho?
Jene:
1) au kontraunaciistoj forlasu definitive la "-i-"ismon rilate al
landonomoj, uzante nur la sufikson "-uj-" por la nune gentobazaj
landonomoj, kaj pledante por ke la gentobazaj landonomoj estu iom post
iom anstatauigataj de TUTE NOVAJ landonomoj NEgentobazaj, lau la modelo
"Hind-uj-o" --> "Barat-o".
2) au ili tre atente evitu enmeti "-i-"ojn en chiajn landonomojn;
precipe, ili atente evitu "-i-"igi nature NE-gentobazajn landonomojn
kiel "Egipt-o", "Kore-o", "Ukraj(/i)n-o", "Vjetnam'o"

Amike
Andrea Fontana
www.ancxjo.pac-horano.ipernity .com
www.reverieweb.com