La pasinta somero (somero 2011) estis riĉa je novaĵoj:

post plurjara laboregado kune kun la itala muzikgrupo Rêverie (www.tinyurl.com/reverie-andrea kaj www.reverieweb.com), por kune krei, produkti kaj eldoni la duoblan diskon esperantan-italan "Revado" (www.tinyurl.com/revado), ni faris malgrandan turneon Eŭropan por prezenti nian diskon (ĉefe en Esperantujo).

Mi estis la ĉefa organizinto de la koncertoj, kaj rimarkinte ilian sukceson, la amikoj de Rêverie, jam Aŭguste, proponis min iĝi la oficiala "agento" de la grupo. Mi petis iom da tempo por pripensi la proponon, kiu postul-ont-us de mi sufiĉe multe da laboro kaj tempo...

Pasis la semajnoj, estis farataj pluaj koncertoj, kaj en Aŭtuno la propono pli detaliĝis: Rêverie proponis al mi ne nur iĝi agento, sed eĉ oficiale enigi la grupon, kiel nemuzikista membro kiu prizorgu varbadon, reklamadon, trovadon kaj organizadon de koncertoj, kaj kiu eventuale plue kunlaboru per novaj kantotekstoj (ne nur en EO).

Nu, la propono estis por mi vere honoriga kaj alloga. Fine, mi decidis reorganizi mian labortempon, por dediĉi al tia laboro la ĝustan laborforton, kaj ĝoje akceptis la proponon. Do, jam de pluraj semajnoj, mi estas la sesa oficiala ano de Rêverie, kaj miaj taskoj estas: "agento, varbisto, tekst-verkisto".

Sed okazis ankaŭ dua eniro en la grupon, eniro tre grava!

Okaze de du someraj koncertoj (tiu ĉe la Universala Kongreso en Kopenhago, kaj tiu ĉe la Itala Kongreso de Esperanto en Torino), nia ĝisnuna flutistino, Fulvia Borini, ne povis koncertumi kun ni, ĉar ŝia ĉefa laboro (laboro nemuzika) permesas al ŝi havi nur malmultajn liberajn tagojn por koncertumi for de Milano (urbo de la grupo).

Preskaŭ ĉiuj aliaj grupanoj ĉefe perlaboras la monon por sia vivo pere de muziko (instruado de muziko en lernejoj, koncertoj kun pluraj grupoj, ktp), kaj la nuna sukceso de Revado, precipe en la itala muzika ne-esperantista medio (ni jam estis gastigitaj de naciaj ne-esperantistaj radioj italaj, eĉ tre gravaj kiel la ŝtata "Rai Radio 1"), devigis nin ĉiujn elekti kion fari: ĉu lasi la projekton Rêverie kiel ne-centran kaj kroman projekton, kiu nur aldoniĝas al aliaj projektoj por nia vivo kaj profesio, aŭ ĉu decidi ke Rêverie iĝu la ĉefa projekto muzika en la vivo de ĉiu el ni, kaj provi dediĉi ĉiujn niajn fortojn por ke ĝi povu, eventuale, iĝi centra ankaŭ el la strikte perlabora vidpunkto.

Ni ĉiuj diskutadis kune pri la afero, ĉar la elekto investi niajn fortojn en la provo igi Rêverie-n centra en niaj vivoj kaj profesi-perspektivoj, postulas pli da strebo kaj multe pli da labortempo, eĉ se tia strebado povas garantii nenion laŭ la vidpunkto de la sukceso aŭ malsukceso...

Evidentiĝis ke ĉiuj anoj de la grupo, inkluzive de mi, pretas pli multe riski kaj pli multe investi en la grupo, ĉar ili (ni) taksas muzikon tre centra en siaj (niaj) vivoj. Nur unu muzikisto pensis alimaniere: ĝuste Fulvia. Ŝi, tute honeste kaj sincere, klarigis al ni ke por ŝi muziko estas io tre plaĉa, sed ke ŝi estas malpli interesata pri la provo komplete fin-profesiigi la grupon.

En la sekva semajno ni multe diskutis; unue estis pensate ke, malgraŭ la malsamaj personaj celoj, la grupo petu de Fulvia, ke ĉiukaze ŝi engaĝiĝu en la projetko tute samnivele kiel la aliaj, kiel se ŝi samopinius kiel ni pri la profesiaj perspektivoj de Rêverie; tamen diskutante kune kun Fluvia ni ĉiuj konvinkiĝis, ke tio estigus maltaŭgajn kaj maljustajn streĉojn: aŭ trudon al Fulvia de troa kaj de ŝi neelektita laborŝarĝo, aŭ rezignon fare de la grupo fari veran kaj decidan voj-turnon en la labormetodo de Rêverie.

Sekve, malgraŭ malĝojo, ni kune decidis ke, en Autuno 2011, estas pli saĝe ke la vojoj de Rêverie kaj Fulvia disiĝu. Estis tre malfacile, precipe por la "restantaj" grupanoj, akcepti kaj alpreni tian decidon, ĉar Fulvia estis kun Rêverie jam de la unuaj jaroj de la grupo; tamen Fulvia mem helpis nin alpreni kaj efektivigi tian decidon, certigante nin ke tio ne damaĝos nian amikecon, kiu daŭras kaj daŭros en la estonto.

De nun, do, nia kara amikino Fulvia Borini sekvos nin de ekstere, kiel "subtenanto numero 1" de Rêverie...

Tamen, post tia decido restis problemo tre grava: kiu ludos anstataŭ Fulvia?

Tiaspecaj problemoj kutime estas tre tiklaj: ĉiu unuopa muzikisto havas sian apartan unikan artan identecon, kaj laŭlitere maleblas "anstataŭigi" unu artiston per alia (kvankam ni ja bezonis ke iu ludu anstataŭ Fulvia...).

En nia kazo, krome, estis alia problemo: ni devis serĉi novan artiston, ĝuste en periodo de reklamado de la nova albumo "Revado". Nova grupano do estu lerta muzikisto, ŝatu nian muzikon, pretu laboregi por, en malmulte da tempo, lerni la tutan repertuaron kaj akiri la kapablon bone arte kunfandiĝi kun la ceteraj muzikistoj, kaj ŝi/li eĉ pretu investi sian tempon, monon kaj laboron por provi (almenaŭ provi) alpaŝi la vojon al kompleta profesiiĝo de la grupo.

Nu, teorie tio ŝajnis senespera situacio, ĉar ni vere havis malmultege da tempo por trovi homon tian. Tamen, tre bonŝance, ĝuste la muzikisto, kiu en Kopenhago kaj Torino ludis anstataŭ Fulvia, montris grandegan intereson, kiam ni proponis al li eniri la grupon.

Tiu artisto, vere vere tre lerta muzikisto, nomiĝas Francesco Spiga.

Kiam li laboris kun ni, por lerni la repertuaron ludotan en Kopenhago kaj Torino, li tuj montris grandegan muzikan talenton kaj profesian lertecon. Sufiĉis al li vere malmulte da tempo pro alproprigi al si la kantojn de Revado, kaj li ankaŭ tuj evidentigis ke la "universon muzikan" de Rêverie li tre ŝatas, kaj ke li sin sentas "hejme" ludante tia-genran muzikon.

Ĉiuj, kiuj aŭdintus lin en Kopenhago kaj Torino, ne kredus ke li studis kun ni nur dum malmultaj tagoj: lia muziksentemo kaj lia pasio por la muziko "progresiv-a" estas tiaj, ke ĉiuj kredus ke li ludas ene de Rêverie de multaj jaroj!

Estis do tute nature, por ni, elekti unuavice lin, en nia serĉado de nova muzikisto de la grupo.

Estis do por ni vere ĝojige tio, ke li akceptis tuj, kaj eĉ entuziasme, nian proponon, montrante al ni ŝaton al "Revado", al Rêverie kaj al nia muziko, eĉ pli grandan ol kiom ni imagis kaj esperis...Sekve de la eniroj mia kaj de Francesco, nune la grupon "Rêverie" konsistigas la sekvaj homoj:

Daniele Defranchis: gitaroj, santuro, sazo turka
Fanny Fortunati: voĉo solista, perkutiloj
Alberto Sozzi: klarnetoj, flutoj, klavaroj, banĝo, perkutiloj, diĝeriduo
Francesco Spiga: flutoj, mandolino, klavaroj, perkutiloj, voĉo
Valerio Vado: gitaroj, klavaroj, mandolino, udo, baspedaloj, voĉo
Andrea Fontana: agento, varbisto, tekst-verkistoFrancescon ludantan siajn instrumentojn kun ni, vi povos ĝui en la ĉi suba bela filmeto:

______________________________________________

Por pli da informoj pri Rêverie VIZITU LA INTERRETAN ALBUMON: "Mi kaj la muzikgrupo Rêverie" ĉe la retadreso: www.tinyurl.com/reverie-andrea

Ankaŭ vizitu la OFICIALAN RETEJON DE LA GRUPO, ĉe la retadreso www.reverieweb.com