Tre kara amikoj,

Permesu al mi etan demandon gramatikan.

Mi scias, ke en la esperantista poeziarto oni ĝenerale tute evitas sinerezojn kaj sinalefojn (pri la signifo de la vortoj "sinerezo" kaj "sinalefo" bonvolu legi klarigojn ene de la artikolo http://www.cinquantini.it/esperant/tradukado.html ).

Mi rimarkis, ke en la arto de kantoverkado la situacio iom malsamas: fakte de tempo al tempo mi aŭdadas, en iuj kantoj, la ĉeeston de sinerezoj kaj sinalefoj. Multaj spertuloj tamen argumentas ke tiaj sinerezoj kaj sinalefoj, ene de kantotekstoj, ja estas eraraj.

Jen do mia demando: ĉu laŭ via scio ekzistas argumentoj _pure gramatikaj_ kaj _pure lingvaj_ kiuj - senkonsidere de tio, kio tradicie okazis en la poeziarto - pravigas, surbaze de la Fundamento (ĉu eble surbaze de la regulo 9?), la malpermesadon de sinerezoj kaj sinalefoj (ĉu en poeziarto, ĉu en kanto-verkado - tamen mi esplicite interesiĝas pri kantoverkado...)?

Alipetite: ĉu eblas argumenti pure gramatike ke sinerezoj kaj sinalefoj estas gramatike eraraj kaj gramatike kontraŭFundamentaj?

Amike salutas vin Anĉjo