Kiel mi konfesis en mia mallonga priskribo, mi estas samtempe senpacienca kaj prokrastema. Mi ne kapablas atendi, tial mi rapidis krei konton ĉe Ipernity. Aliflanke, mankis al mi diligento (kaj tempo) por detale konatiĝi kun la sistemo, do momente mi ankoraŭ mallertas kaj preferas ne tre aktivi.

Jen mia unua kontribuo. Ĝi fontas el revuo "AmUzE", kiun mi eldonis en 1999/2000. Kiu ne abomenas Latin3-tiparojn, povas legi la originalon ĉe: http://www.interpres.org/amuze

 

 PROKRASTISMO
(historiaj ekzemploj)

En 1984 oni petis la eminentan anglan fizikiston Rayleigh verki artikolon pri la lumo (angle: light) por enciklopedio. La artikolo ne estis preta ĝustatempe kaj ne povis aperi en la volumo "L". Bone", diris la redaktoro, "ni povas titoligi ĝin "optiko" (angle: optics). Sed ankaŭ por la "O"-volumo la teksto ne estis preta. Fine ĝi aperis sub titolo "Wave Theory of Light" - "Ondoteorio pri la lumo". (W estas en la fino de la angla alfabeto.)

Tiun tekston oni konsideras klasikaĵo de la fiziko kaj ĝis nun ĝi servas kiel ekzemplo pri profunda kaj klara verko pri la lum-teorio.

Noto de la redakcio: Se vi pensas, ke ni publikigas tiun tekston por pravigi la malfruiĝon de "AmUzE" 2/99, vi ne nepre pravas!