"W Ogrodzie Uczuć" to wiersz, który zapoczątkował serię wydawniczą Alina Orlicka - "W OGRODZIE UCZUĆ"- In the Garden of the Feelings -  Im Garten der Gefühle -В Огороде Чувств pod tym samym tytułem. Jest o Miłości - tak jak cała moja poezja dla dorosłych... Piszę o Miłości, o rodzeniu się uczuć, o Pięknie relacji między Kobietą a Mężczyzną, podkreślając magię uczuć, fascynację bycia razem na różne sposoby: subtelnie, zmysłowo w lekko erotyzujący sposób, czasem namiętnie drapieżnie, czasem żartobliwie, refleksyjnie...
Ujmuję temat w specyficznie kobiecy aspekt odczuwania i sposobu myślenia, który nazywam Szczęściem...
Każda książka wydana jest w wersji drukowanej z moimi ilustracjami, zdjęciami i grafiką oraz opatrzona jest płytą CD, na której znajduje się utwór w mojej aktorskiej interpretacji, z wplecioną w słowo - oryginalną, przepiękną muzyką.

Trud wydawniczy polega na tym, że owe "krearty", jak nazywam te swoje dziela - zawierają reżysersko-aktorską, ilustracyjną i muzyczną koncepcję całości.
Są z tego powodu, w oczywisty sposób zastrzeżonym międzynarodowym znakiem firmowym Dellartemusic™©.

♥ "In the Garden of Feelings" is a poem that began publishing a series of the same title. This is about love - like all of my poetry for adults... I write about love, about the birth of feelings, of beautiful relationship between the woman and the man, highlighting the magic feeling, the fascination of being together in different ways: subtle, sensual in a slightly sensual way predatory sometimes passionately, sometimes playfully, with reflecton... I write about the specifically feminine aspect of feeling and thinking, which I call the Happiness...

Each book is published in the printed version with my illustrations, photographs and graphics and recording on CD, on which there is my actor's interpretation of the word interwoven - original, beautiful music.

This is the hard work - the editing and publishing, because lies in the fact that these "krearty," as I call my works - must have the directing-acting, illustrative and musical concept of the whole. They are therefore, clearly restricted by international trademark Dellartemusic™ ©.