Alina Orlicka - INVOKO - INWOKACJA - The Invocation
Ciuj autoraj rajtoj - rilataj al.la teksto de pola originalo, kaj ankau al.la tradukoj en la lingwojn esperanton (Andrzej Kraszewski) kaj al. la grafikoj kaj ankau al.la ideo de la serio: "Mi instruas, amuzas, kortusas", lge kun surdiskido cd - estas rezervitaj Dellartemusic
ISBN 978-83-7897-780-3


"O Wyobraźni"

Jestem tu, wśród Was, w Ipernity od niedawna. Ogłądam z zainteresowaniem Wasze zdjęcia i nasunęły mi się takie pozytywne refleksje:

Tęsknota... Wasze foto opowiadają o Tęsknocie...
Tęsknota to nie smutek, a marzenie o Pięknie.
Wyrażacie to w różny sposób: nieraz wesoły, nieraz przekorny, szary, nieraz bajecznie kolorowy.
Każdy z nas, ludzi - jest inny i inaczej czuje i to jest interesujące!
W Ipernity ważni są dla mnie ludzie, którzy mają bogatą wyobraźnię, jak Ty...
Jestem artystką, która "maluje' swój świat wyobraźni słowem, obrazem i muzyką.
Napisałam ponad 1000 wierszy i prozy dla dorosłych i dla dzieci.Ilustrowanie i nagrywanie słowa i muzyki oraz całego składu książki jest bardzo pracochłonne i czasochłonne. Chcę z każdym z Was, tu - w Ipernity podzielić się swoją artystyczną wrażliwością i subtelnością kobiety. Dziękuję Wam wszystkim, że jesteście, że czuję Wasze zainteresowanie moją twórczością. Dziękuję, że czuję Waszą obecność! Dziękuję, Ipernity!

PS. Każdy z nas najpełniej wyraża swoje myśli w swoim ojczystym języku. Kocham język polski, choć staram się poprzez profesjonalnych tłumaczy różnych języków obcych - przybliżyć swoim czytelnikom to, o czym piszę."About the Imagination"

I am here between You, in Ipernity, recently. I viewed with interest your photos and I have raised such a positive reflection:

The longing ... your photos tell about the longing...
The longing is not sadness, but the dream of the Beauty.
You express it in different ways: sometimes hilarious, sometimes perverse, gray, sometimes colorful
Each of us, the people - is different and feel different, and this is interesting!
On the Ipernity - important to me are people who have a rich imagination, as You.

I am an artist who "paints" his world of imagination words, images and music.
I wrote more than 1000 poems and prose for the adults and the children.
I illustrate and record the words and music and the whole composition of the book is very labor intensive and time consuming.
I want each of You here - in Ipernity - to share my artistic sensitivity and subtlety of a woman. Thank You, for all that you are, I feel your interest in my work.
Thank you, I feel your presence! Thank you, Ipernity!

PS. Each of us most fully expresses his thoughts in their native language. I love the Polish language, though I try to by professional translators of different languages - to bring my readers that what I write.