Vidu la novan reklam-filmeton por la rapida trajno, kiu veturas inter Francio, Belgio, Germanio kaj Nederlando, Thalys.

Krom la bonvenaj vortoj en la 3 lingvoj de la Thalys-landoj, kial diable la ĉefa lingvo parolata en ĝi estas la angla ??!! Ĝi estas la lingvo de neniu el la 3 landoj, kie la Thalys veturas. Precize tial, mi timas. Ĝi utilas kiel neŭtrala lingvo, Esperanto de Thalys !! :((Alia nervoziga reklamo, pro tute alia kialo: tiu por la asekur-kompanio MAIF. Kial ? Ŝimple, ĉar ĝi estas montrata antaŭ ĉiuj filmoj ekde pluraj monatoj. Mi certe vidis ĝin devige pli ol cent fojojn !! :(

Alia tro ofte dismontrata reklamo estas tiu por la banko Crédit Mutuel, kiu proponas rabatojn por poŝtelefonaj abonoj, kiam tuta familio ekabonas. Mi antaŭdankas, se iu povus trovi tiun reklamfilmeton kun patro, filino kaj hundo.