Sekretario de APETo (Agado por la Progreso de Esperanto en Togolando) kaj prezidanto de UTE (Unuiĝo Togolanda por Esperanto) s-ro Adjé Adjévi kaj itala esperantsitino Paola B. Giommoni kun lokaj verdaj fortoj plenumis la celojn pri informado kaj instruado en Lomeo, la ĉefurbo de Togolando. Inter la 15-a de marto ĝis la 5-a de aprilo 2013, ni informis kaj disponigis kursojn al togolandanoj kaj ankaŭ al eksterlandanoj pri Esperanto.
Inter la 18-a kaj 30-a de marto (2013) oni planis okazigi E-kurson al progresantoj en la Universitato de Lomeo, sed pro strikoj, prokrasto de ekzamenoj, ne plu eblis starigi ĝin tie, kaj malmultaj interesitaj studentoj estis liberaj por la tuta periodo. Solvo venis pere de esperantisto AFANCHAO-BIAKOU Raymond: uzi grandan klasĉambron en publika liceo Tokoin II dum lernejaj paskaj ferioj.
Kia maniero anonci tiun ŝanĝon?
Esperanto ĉiam bezonas reklamadon. Kiel informi lastmomente la vastan lomean publikon pri nia praktika bela lingvo internacia kaj la ebleco tuj partopreni kurson por komencantoj?
La 21-an de marto ni havis okminutan spacon por diskonigi ĝin kaj prezenti Esperanton en televida programo. La elsendo en la franca lingvo estas spektebla en: www.youtube.com/watch?v=D5LhPXUkXNg&feature=youtu.be (atentu, la voĉo ne estis laŭtigita do, necesos kromaj laŭtparoliloj por komforte aŭskulti la programon). Tiu ĉi programo “Midi Délices“ estas ŝatata programo de pli ol unu miliono da enlandaj televidspektantoj ĉe la ŝtata televidkanalo TVT. Tujaj rezultoj: favoraj eĥoj pri Esperanto flanke de multaj spektintoj, kiuj sendis poŝtelefone mesaĝetojn al ni. Krome, 6 personoj el kiuj estas du DR Kongo-landanoj varbiĝis por la kurso de tutkomencantoj.
Tiu ĉi kurso por komencantoj okazis de la 25-a ĝis la 30-a de marto en la publika liceo Tokoin II. Averaĝe 28 kursanoj el kiuj estis unu kongolandano, du niĝerianoj kaj dudek tri togolandanoj finlernis la materialon Metodo 11 po kvar horoj ĉiumatene, ĉefe sub la gvido de Paola. La plimulto de la kursanoj estas gestudentoj en la universitato de Lome. La kursgvidantino emfazis la simplecon de E-o, prezentis la dek ses regulojn kaj klarigis, ke ĝi konsistas el radikoj; ĝi funkcias per kunmeto de vorteroj, ne nur de literoj: afiksoj, prepozicioj,.... La vortkreaj eblecoj de la lingvo estas riĉaĵo de E-o, pro tio ĝi bone evoluas en nuntempa mondo. Inter la gestudentoj estis unu lingvoscienca studentino, ŝi estis ĝoje surprizita malkovri la gramatikan regulecon de tiu artefarita sed vivanta lingvo. Ĉiutage la italino per rekta metodo taŭgigis la lecionojn laŭ la akiritaj aŭ neakiritaj lerneroj.

Preskaŭ samperiode t.e de la 18-a ĝis la 26-a de marto po du horoj posttagmeze, okazis kurso por progresantoj en la ĝardeno de la domo Baobabo. Entute deko da geesperantistoj helpitaj de Paola trejniĝis per la libro Gerda Malaperis precipe pri teksto-legado, Esperanto-kulturo kaj interalie per rolludoj.

La kursanoj de ambaŭ niveloj kontentige reagis al la lernataĵoj. Tiel ĉiuj planitaj materialoj estis traktitaj. La gelernantoj de la unua nivelo aparte estis entuziasmaj kaj diligentaj ke ĉe la fino de la kurso multaj el ili povas teni diskuteton en Esperanto. La salutĉeesto de svislandano Christian Darbellay (loĝanta en la norda Germanio antaŭ 30 jaroj) kaj ĉino Zhu Minghe ĉe la kurskomenco aparte donis tre pozitivajn impresojn al ili. Multaj surprize malkovris Esperanton uzatan inter malsamaj landanoj. Dumsemajne ili starigis demandojn, inter kiuj forestis la kutimaj frazoj kiel: “Kiuj parolas Esperanton?“, “Esperanto estas de kiu lando?“. Ĝuste tiu pozitiva impreso estis valora aldono al la kurso.

Fine, por kompletigi la sukceson de la agadoj kaj ebligi postan lernadon, uzadon, personan spertiĝon flanke de la partoprenintoj, okazis loterio dum kiu legolibroj, kompaktdiskoj, vortaroj, t-ĉemizoj, lerniloj estis disdonitaj kiel premioj. Tamen necesos en proksima estonteco perfektiga kurso por helpi la komencintojn plifirmigi sian konon pri Esperanto-kulturo kaj plibonigi sian lingvo-scion. Nur la lasta tago de niaj kursoj eblis kune legi la teston de Ludoviko Zamenhof pri la naskiĝo de Esperanto kaj koncize pri la historio de la movado.

Paola B. Giommoni dum sia restado ankau vizitis lomeajn kaj eksterlomeajn esperantistojn. La lastaj tagoj ŝi loĝis ĉe Instituto Zamenhof, lernejo kie 150 viglegaj, lertaj infanoj eklernas Esperanton.
La universitataj studentoj verve deziras fondi klubon en la universitato mem por plilertigi sian konon. Inter ili estas s-ro Kradi Kouami kun kiu s-ro Adjé preparas la starigon de la klubo kaj partoprenon al la kultura foiro, kiu okazos en la venontaj monatoj en la universitato.

La plenumado de tiuj agadoj eblis pro subteno de UEA kadre de la laboro de la Afrika Komisiono. La agadoj ricevis ankaŭ monan kaj materialan subtenojn de Esperanto Internacia, Esperanto-France, de lokaj fortoj kaj italaj samideanoj.
Adjévi ADJE kaj Paola B. GIOMMONI