Paola Giommoni kaj lokaj esperantistoj plenumas la celojn pri informado kaj instruado en Lomeo, la ĉefurbo de Togolando. La unua atingaĵo rilate informadon estis partopreno en televida programo la 21-an de marto 2013. La disponiĝas en http://www.youtube.com/watch?v=D5LhPXUkXNg

Tiu ĉi programo “Midi Délices“ ĉe la ŝtata televida kanalo TVT estas ŝatata programo de pli ol unu miliono da enlandaj televidanoj. Tujaj rezultoj: favoraj eĥoj pri esperanto flanke de multaj spektintoj, kiuj sendis perpoŝtelefonajn mesaĝetojn al ni. Krome, 6 personoj el kiuj estas du DR Kongolandoj enskribiĝis por la kurso en la liceo de Tokoin II, de la 25-a ĝis la 30-a de marto.

Fakte, ĉi tiu ĉi kurso por tutkomencantoj estis antaŭvidita en la universitato de Lome, sed pro ekzamenoj ankoraŭ en la universitato kaj pro kelkaj praktikaj kialoj, la organizantoj translokis ĝin iom pli suden.

Alia atingaĵo rilate al instruado kuŝas en la fakto, ke posttagmeze kaj precize inter la 4-a kaj la 6-a horoj ekkomenciĝis kurso por progresantoj en la ĝardeno de la domo “Baobabo“. Tuj post konatiĝo inter la kursanoj, Poala Giommoni ekzercigis konversacie 11 partoprenantojn per la libro “Gerda Malaperis“ kaj alia materialo, kiun ŝi pretigis por la okazo. Ĉiuj kursanoj povis ricevi po unu ekzemplero kopion de la kurslibro. La kurso disvolviĝis en tre bona etoso tiel, ke la kursanoj ĉe la fino de la leciono petis al la gvidantino doni al ili hejmtaskojn, kiujn ili plenumos por hodiaŭ.