Sinjoro Jesuo

Ni dankas Vin pro nia kuraĝo faceti la malfacilaĵojn kreitajn de ni mem;
pro la provoj, kiuj pliperfektigas nian rezonkapablon kaj mildigas nian koron;
pro kredo pri la senmorteco;
pro la privilegio servi;
pro la kapablo scii, ke ni respondecas pri niaj propraj agoj;
pro la nutraj kaj kuracaj rimedoj, kiujn ni portas en ni mem;
pro la konsolo rekoni, ke nia feliĉeco estas tiel granda, kiel la feliĉeco, kiun ni havigas al aliuloj;
pro la saĝeco, kiu ebligas nin distingi inter tio, kio utilas al ni, kaj tio, kio ne taŭgas por ni;
pro la helpo de la amo, per kio niaj vivoj senĉese nutras sin reciproke;
pro la beno de la preĝo, kiu donas al ni internan apogon por la taŭga solvo de niaj problemoj;
pro la trankvileco de nia konscienco, kiun neniu povas forpreni de ni...
Pro ĉio ĉi tio, kaj pro ĉiuj ceteraj trezoroj el espero kaj amo, el ĝojo kaj el paco, per kio Vi riĉigas nian ekzistadon, estu benata, Sinjoro, samtempe, kiam ni gloras Vin por Via senfina kompatemo, kaj hodiaŭ kaj por ĉiam.