" 125 JAROJ DE ESPERANTO"

la 30.06 ĝis la 4.07.2012 en Wągrowiec*

ALIĜILO

La aranĝo okazos en la Centro de Esperanta Kulturo, str. Kościuszki 49
Sub la ALTA PROTEKTADO de:
- Vic-prezidanto de Pola Sejmo (Parlamento) – Jerzy (Georgo) WENDERLICH
- Prof. LYBACKA - iama ministro de edukado
- Starosto (distriktestro) de Wągrowiec – Michał (Mikaelo) PIECHOCKI
- Urbestro de Wągrowiec – Stanisław (Stanislao) WILCZYNSKI

La ĉefa aranĝo – Grandpolia Esperanto-Somero – 5 tagoj, 4 tranoktoj

230 zl aŭ 60 eŭroj**(gxis fino de majo, poste pli!)

Familia nomo: ...........................
Antaŭnomo:.............................
Naskiĝdato:............................
Sekso: ....................... Adreso:
..................................................................................................
Lando: ............................. Telefono:
.............................. Ret-poŝto:
..........................................
Mi aliĝas kaj mi antaŭpagis:
......................................................
Deziroj pri ĉambroj: simpla ĉambro (dupersona) / luksa hotelo, (krompago)/ unulita ĉambro (krompago)/ aldonaj
deziroj: ..............
............................................................................................................................................
Mi permesas publikigon de la fotoj el la aranĝo, sur kiuj mi videblas: JES
/ NE
Vi rajtas mencii min sur la retpaĝo «Aliĝintoj»: JES / NE

Pagu al: Polskie Stowarzyszenie Europa-Demokracja-Esperanto: 27 1300 0000
2076 7104 3137 0001
Aliĝilon sendu rete al: fr.witucki@gmail.com aŭ perpoŝte : PL-62-100
Wągrowiec, Rynek 22
telefono: +48/608-457-517

* Pri la urbo kaj kiel atingi ĝin legu sur la oficiala ttt-ejo de la
Distrikta Oficejo en Wągrowiec – kompreneble elektu la Esperanto-version:
www.wagrowiec.pl
** Por eksterlandanoj prezo en eŭroj

En la programo plej gravaj punktoj;

- inauxguro de memorsxtono pro la 125-a jubileo
- simpozio pri rolo de Esperanto en EU kaj ebleco enkondiki gxin en
polajn lernejojn, sub auxspicio de prof. Łybacka kaj aliaj altrangaj
personoj de nuna eduka ministerio.
- honorigo de meritplenaj esperantistojn per ŝtataj ordenoj
- kultura programo
- sankta meso ktp, ktp...(ne mankos dancado, kantado, bivakfajro )
- en aligxprezo estas enkalkulitaj piknikaj vespermangxoj...

Eblas partopreni sen tranoktoj, laux tagoj, eblas tranokti en luksa
hotelo, cxio eblas...

Anoj de EDE kaj de "Esperantotur" ricevas 15 % rabaton!

Prezidanto de EDE-PL Franciszek Witucki
PS.
Plej malproksimaj gastoj:
Ni tutkore salutas kaj dankas vin el Sud-Afriko. Ni bone ricevis vian respondon kaj la du interesigxantojn de nia E-grupo tuj kontaktos vin por la transpago de la mono al via bankkonto. Ni gxojas pro la kunlaboro.
samideane via.