25 - 29-a de junio, rel. 25-a - 03. de julio, okazos 2-a GES en Wagrowiec (60km de Poznan),

Kultur-politika aranĝo kun varia programo (studado,

prelegoj, vespera kanto ĉe fajro, ekskursoj, diskutado...). Dum du tagoj okazos sesio de EDE -Federacio.

La kostoj estas 70,00 eŭroj por unua periodo , resp. 110 por tuta periodo, se iu volas pli longe resti kaj ripozi ĉe la lago.( 4,rel. 8 tranoktoj,programo, ekskursoj...)Estas inter alie planata tuttaga aŭtobusa ekskurso al Malborko kun plej granda brika teŭtona kastelo kaj Esperanto -Parko de la Mondo kun 42 ZEO-j (la plej nombraj en unu loko).Plej verŝajne ĝi okazos la 30-an de junio. Dum la aranĝo estos abunda kaŝuba kultur-programo, enmanigo de ŝtata ordeno al Etsuo Miyoshi kun famaj personoj. La aranĝon akompanos ĵurnalistoj kaj TV.

Tranoktoj estos en kampadejaj dometoj, varmigitaj kun varma kaj malvarma akvo kaj duŝejo, necesejo, aŭ en hotelo. Nutrado laŭ propra ebleco. Eblas surloke.

Aliĝilojn, precipe landoj kiuj bezonas invitleterojn, sendu al :

Centro de Esperanta Kulturo

ul. Kosciuszki 49

62-100 Wagrowiec

Pollando

Banka ligo: Franciszek Witucki, IBAN; BPKOPLPW,

K-to: PL50 1020 5558 1111 1449 8830 0034

Pluraj informoj: s.rynduch@gmx.de , fr.witucki@gmail.com

AKTUALIGO:

Por certigi malmultekostajn tranoktiĝojn, bonvolu laŭ ebleco anonciĝi ĝis 30-a de majo 2011

BONVOLU DISKONIGI . DANKON Stanislavo.

2. AKTUALIGO

KIEL INFORMAS OFICEJO DE POMERANIA VOJEVODO, 16. 06; PRZIDANTO DE PR BRONISLAW KOMOROWSKI SUBSKRIBIS DOKUMENTON PRI AGNOSKO AL ETSUO MIYOSHI ORDENON DE KRUCKAVALIRO PRO MERITO.

LA ORDENO JAM ESTAS SURVOJE PER KURIERO AL VOJEVODO, KIU 30-AN DE JUNIO HONORIGOS ETSUO MIYOSHI.

LA ARANGXO ESTAS FINA PUNKTO DE GES-2 KAJ INDAS ALMENAUX TIUN ARANGXON PARTOPRENI.

2a GES (Grandpolia Esperanto–Somero)

la 25–29 – 30.06 ĝis la 3.07.2011 en Wągrowiec*

A L I Ĝ I L OLa aranĝo okazos en la Centro de Esperanta Kulturo, str. Kościuszki 49

Sub la Alta Protektado de:

- Vic-prezidanto de Pola Sejmo (Parlamento) – Jerzy (Georgo) WENDERLICH

- Starosto (distriktestro) de Wągrowiec – Michał (Mikaelo) PIECHOCKI

- Urbestro de Wągrowiec – Stanisław (Stanislao) Wilczyńskivarianto

/opcio

nomo de la aranĝo

dato

prezo

mi elektas:

(metu „X”)ALa ĉefa aranĝo – Grandpolia Esperanto-Somero – 5 tagoj, 4 tranoktojla 25-29.06.11220 zl aŭ 70 eŭroj**BEkskurso al Malborko - Inaŭguro de nova ZEO (Zamenhof-Esperanto-Objekto) en PARKO de la MONDO – 5a tranokto kaj prezo de la busola 30.06.11krompago 60 zł aŭ 20 eŭrojCReveno de Malborko kaj sekvaj 4 tranoktoj en Wągrowiec – ripozo ĉe lagoj kaj en arbarojla 30.6.2011 ĝis la 3.7.2011krompago 120 zl aŭ 40 eŭrojFamilia nomo: ........................... Antaŭnomo:............................. Naskiĝdato:............................

Sekso: ....................... Adreso: ..................................................................................................

Lando: ............................. Telefono: .............................. Ret-poŝto: ..........................................

Mi aliĝas varianton/opcion: ................... kaj mi antaŭpagis: ......................................................

Deziroj pri ĉambroj: simpla ĉambro / luksa ĉambro/ unulita ĉambro/ aldonaj deziroj: ..............

......................................................................................................................................................

Mi permesas publikigon de la fotoj el la aranĝo, sur kiuj mi videblas: jes / ne

Vi rajtas mencii min sur la retpaĝo «Aliĝintoj»: jes / ne

Mi aliĝas ekskurson: Kórnik. Rogalin – Szreniawa: jes / ne

Mi mendas / ne mendas - blankan, kotonan T-ĉemizon kun logotipo GES /dorse/. Antaŭe de la T-ĉemizo bv. meti la tekston:.............................................(ekz. povas esti via antaŭnomo aŭ pseŭdonomo – skribu preslitere). Mi pagos por tio 20 zl aŭ 5 eŭroj.

Aliĝilon bonvolu plenumi per ĉirkaŭo de la elektita opcio/varianto.Pagu al: Fr. Witucki, 62-100 Wągrowiec, Rynek 22. Bankokonto: 50 1020 5558 1111 1449 8830 0034. Eksterlandanoj: BPKOPLPW Nr PL 50 1020 5558 1111 1449 8830 0034

Aliĝilon sendu rete al: fr.witucki@gmail.com aŭ perpoŝte : PL-62-100 Wągrowiec, Rynek 22

telefono: +48/608-457-517

AKTUALIGO!

Nur ĝis fino de majo ni garantias la tranoktiĝojn; tel. 0608-457-517 por transpoti vin al loĝloko.

Alvenintaj al Wagrowiec bonvolu telefoni al kolego Witucki

http://www.wagrowiec.um.gov.pl/esperanto/situo/http://www.wagrowiec.um.gov.pl/esperanto/situo

** Por eksterlandanoj prezo en eŭroj

Laste aliĝis ankaŭ de Japanio!