La ekspozicio 125 Jaroj de Esperanto, inaŭgurita unue en Pola Senato, 14-an de aŭgusto estos prezentita en la Urba Kulturdomo .
Protektoroj de la ekspozicio estos la loka Starosto kaj la Urbestro, kiuj malfermos la ekspozicion je la 18-a horo.
Dum la ekspozicio estos prezentitaj multaj raraĵoj, interalie originaj korespondaĵoj de Dr. L. Zamenhof.
Ĉiuj interesitaj estas kore invitataj. Pluaj informoj: s.rynduch1@gmail,com

Kun saluto, Stanislavorbesrto