Ich bin ein Tänzer, der nicht tanzt
Bin ein Maler, der nicht malt
Nur Gejagter, niemals Jäger
Schon verloren wenn allein
Bin ein Seher, der nichts sieht
Nur ein Redner, der verstummt
Nur ein Fragender
Ein Liebender

Jestem tancerzem, który nie tańczy
Malarzem, który nie maluje
Tylko upolowanym, nigdy- myśliwym
Już zgubionym, jeśli samotnym
Jestem prorokiem, który nic nie widzi
Jedynie mówcą, który zaniemówił
Tylko pytającym
Tylko kochankiem

Ich bin ein Zweifler, nie verzweifelt
Und ein Lügner der nicht lügt
Bin ein Sucher, der nichts findet
Und ein Licht, dass schnell verglüht
Ich bin die Liebe ohne Liebe
Und gefangen von mir selbst
Doch eines Tages
Doch eines Tages

Jestem niedowiarkiem, który nigdy nie wątpi
Kłamcą, który nie kłamie
Poszukiwaczem, który nic nie znajduje
I światłem, które ma szybko zgasnąć
Jestem miłością bez miłości
Znalezioną przeze mnie samego
Lecz pewnego dnia
Lecz pewnego dnia

Ich weiß irgendwo gibt's
Ein Wunder für mich
Es ist da, noch ganz klein,
Doch es wartet auf mich
Was geschieht, kann bestimmt
Auch durch Zufall passiern
Ist es da, halt ich's fest,
Werd es niemals verliern

Wiem
Gdzieś znajduje się cud
Dla mnie
Jest tam, lecz całkiem malutki
Lecz przecież czeka na mnie
Zdarzy się, co ma się zdarzyć
Także przez przypadek
Jest tam, trzymam go mocno
Nigdy go nie stracę


Ich bin der Aufstand, der jetzt aufsteht
Bin der Ausbruch, der dann geht
Trag mein Schild hoch vor mir her
Warum fällt mir das so schwer
Suche Erlösung, keine Lösung
Und erliege dann dem Wahn
Nur eines Tages
Nur eines Tages

Jestem powstańcem. który teraz wstaje
Uciekinierem, który ucieka
Niosę swoją tarczę z dala od siebie
Dlaczego upada mi ona tak ciężko
Szukam wybawienia, żadnego rozwiązania
I potem ulegam halucynacji
Lecz pewnego dnia
Lecz pewnego dnia

Es ist nicht wichtig, doch bedeutend
Dass ich in der Hölle leb
Es ist verlockend und ergreifend,
Wenn ich mich dann fort beweg
Ich bin kein Träumer, doch ich träume
Voll Hoffnung ohne Halt
Nur ein Fragender
Ein Liebender

To nieważne, lecz znaczące
że żyję w piekle
To kuszące i przejmujące
Kiedy potem ruszam się z miejsca
Nie jestem marzycielem, lecz marzę
Mnóstwo nadziei bez podstaw
Tylko pytający
Tylko kochanek

Ich weiß irgendwo gibt's
Ein Wunder für mich
Es ist da, noch ganz klein
Doch es wartet auf mich
Was geschieht, kann bestimmt
Auch durch Zufall passiern
Ist es da, halt ich's fest
Werd es niemals verliern

Wiem
Gdzieś znajduje się cud
Dla mnie
Jest tam, lecz całkiem malutki
Lecz przecież czeka na mnie
Zdarzy się, co ma się zdarzyć
Także przez przypadek
Jest tam, trzymam go mocno
Nigdy go nie stracę

Ich bin der Aufstand, der jetzt aufsteht
Bin der Ausbruch, der dann aufgeht

Jestem powstańcem. który teraz wstaje
Uciekinierem, który ucieka