En Pollando geturistoj en urbetoj maraj, montaraj kaj en kuraclokoj devas pagi t.n. "klimata pago". Lastatempe en konata pola montara urbeto (Karpacz) mi pagis 30 eŭrocentoj por ĉiu tago. Fakte pago por granda fiodoro - rezulto de hejtado ne nur per karbo, ne malofte per plasto. Fiaj fumoj estis ĉe ĉefa strato de urbo. Ĝuste tiel estas en ĉiuj - konataj al mi - turistaj lokoj en mia lando. Bone ke kvankam montaroj estis agrablaj por okuloj kaj... nazo. Kaj kiel estas en viaj landoj?