Nia klubo, "HEROUVILLE ESPERANTO", organizas bicikladon de la 25a ĝis la 29a de aùgusto 2014. Sur trankvilaj vojetoj, oni vizitos sablajn strandojn, verdajn kampojn, historiajn lokojn kaj gustumos frandindajn fromaĝojn kaj trinkaĵoj. Atendas vin :
- Caen. Malgraù gravaj damaĝoj dum la Dua Mondmilito, la urbo ankoraù enhavas belajn konstruaĵojn. Aparte vizitindaj estas la abatejoj kaj la kastelo, kiujn konstruigis Vilhelmo la konkerinto de Anglio.
- Bayeux. Ĉarma urbeto kiun vizitas multaj turistoj pro la Muzeo de la Brodaĵo de "Reĝino Matilda" kaj la katedralo.
- Honfleur. Tipe normanda haveno de kie forvelis aventuremaj ŝipestroj dum pluraj jarcentoj.
- Riĉa historio, de la Vikingoj ĝis la surbordiĝo de la 6a de junio 1944.
Por ricevi aliĝilon kaj pliajn informojn, kontaktu min