Je sabato la 17-a de Majo 2014 okazis la Tria Tutmonda ekzamentago de UEA-KER-ekzamenoj.
Tiuj ekzamenoj testas la scipovon de la lingvo Esperanto kaj estas laŭ nova sistemo konforme al la kriterioj de la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER), per kiu oni por eŭropaj lingvoj determinas ies lingvoscipovon.
IEI en kunlaboro kun www.edukado.net dum la Tria Tutmonda ekzamentago organizis skriban ekzamensesion en sia konstruaĵo en Hago, Nederlando, kune kaj samtempe kun ekzamensesioj en diversaj aliaj lokoj en la mondo.