En Hago (Den Haag), Nederlando, troviĝas la Internacia Esperanto-Instituto (IEI), Riouwstraat 172, 2585 HW.
Je diversaj tagoj (inter la 13a kaj 16a horoj) estas eble tute libere kaj senkoste ekzerci la paroladon de Esperanto kun unu el la estraranoj:
s-ro Ed Borsboom, s-ino Jolanta van Holstein aŭ s-ro Piet Buijnsters (jes aŭ ne kune kun aliaj ĉeestantoj).
Ankaŭ estas eble priparoli kun vi lerno- aŭ lingvoproblemojn.
Se vi deziras, vi ankaŭ povas pririgardi la librojn de la biblioteko aŭ aĉeti enstokajn novajn aŭ brokantajn Esperantolibrojn.
Plej bone estas antaŭe anonci vian viziton per retpoŝto (iesperanto@versatel.nl) aŭ per telefono.
Por la eblaj tagoj vidu: www.iei.nl

Viziton al IEI oni povas agrable kombini kun vizito al la urbo kun ĝiaj multaj vidindaĵoj
(diversaj muzeoj, diversaj palacoj, i.a. la Pacpalaco, la parlamentejo, Madurodam, la plaĝo, ktp.).